<

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိတြင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိၿပီး အဆုိပါစက္႐ုံမ်ား၏ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ား မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးေတာင္ပုိင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ စက္႐ံု ၄၀ ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ယင္းမွ ပို႔ကုန္အေျခအေနမ်ားကို မၾကာမီထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးမွာ အခုေလာေလာဆယ္မွာ commercial operation စႏုိင္တာ စက္႐ံု  ၄၀ ေလာက္ပဲ စႏုိင္ေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ သီလ၀ါကေန Export ဘယ္ေလာက္ထြက္လဲ အဲဒီ Export ႀကီးက  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပို႔ကုန္အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ Impact ရွိလဲဆိုရင္ Impact Analysis က ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ အဲေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း  Impact Analysis လုပ္ဖို႔က ေနာက္ထပ္အခ်ိန္တစ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ယူရပါဦးမယ္။ ေနာက္ထပ္ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ Export Figure ကို ၀က္ဆိုဒ္ေပၚတင္ေပးပါမယ္” ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း၊ အကယ္၍ စက္႐ံုတစ္႐ံုတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက အနည္းဆံုးအခ်ိန္တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အခ်ိန္ယူရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေဒၚလာသန္း ၂၉၁ ဒသမ ၉ ေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ အထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္မႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းသံုးခု၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖင့္ အသီးသီး၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စက္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္းရွစ္ခုအထိ ရွိေနၿပီး ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈစတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (ဧက ၂၅၀)ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာေျမေနရာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ပထမအဆင့္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

March 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.