<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းခ်ရာအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၌ တပ္စြဲရျခင္းမွာ ARSA လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းခ်ရာအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္၌ တပ္စြဲရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက  မတ္ ၂ ရက္တြင္ ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား စခန္းခ်ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ဇုန္တစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားကို ေလာေလာလတ္လတ္ ခ်ထားမႈအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ခ်က္ခ်င္း ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ၌ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ကာကြယ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးလာခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားရိွ လူသူမေနသည့္ ကမ္းေျမာင္တစ္၀ိုက္၌ ယခုသီ တင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၇၀၀ç၀၀၀ ခန္႔သည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးလာၿပီး အမ်ားစုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ရိွ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ရဲစခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးျမႇင့္တင္ရျခင္းမွာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္း အသစ္မ်ားကို တံု႔ျပန္မႈတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈ အထူးသျဖင့္ ARSA လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ သတင္းအေပၚအေျခခံၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီနည္းအတိုင္း ျပဳလုပ္ရတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ နာမည္အတိုေကာက္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက “ဒါဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ရန္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္ ၁ ရက္က ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးကို ဆင့္ေခၚၿပီး ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားကို စစ္လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ယင္းေဒသမွေန၍ ခ်က္ခ်င္း ေနာက္ဆုတ္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား အသိေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ၎တို႔သည္ စခန္းမွ ကိုက္အနည္းငယ္အကြာ သံဆူးႀကိဳးကာ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ကင္းလွည့္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားထံမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ခံလာရၿပီး ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ေပးသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားအား ေလာ္စပီကာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀၀ ခန္႔သည္ မတ္ ၁ ရက္တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းအနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမင့္မားလာေသာ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီလက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ ႏုိင္ငံ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္  ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးအစီအစဥ္ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္သည္ ျပင္ဆင္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အေျခခံလံုျခံဳေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္ရန္ စိုးရိမ္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားက ဆႏၵျပျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းျဖစ္သည္။

March 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.