<

လစ္လပ္၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာအား မတ္လအတြင္း ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

လစ္လပ္၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာအား မတ္လထဲတြင္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မေကြးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက မတ္ ၁ ရက္က ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္မွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္မွာ လူမႈေရးျပႆနာ တစ္ခုေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ကာ ယင္း၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာအား အစားထိုးရန္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တစ္လေက်ာ္ ၾကာသည္အထိ မခန္႔အပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ယခုမတ္လထဲတြင္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“လက္ရွိမွာေတာ့ သဘာ၀သယံဇာတ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေဇာ္က စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး ေနရာအတြက္ တာ၀န္ယူထားရတယ္။ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအးက လ၀က၀န္ႀကီး ေနရာအတြက္ တာ၀န္ယူထားရတယ္။ ၀န္ႀကီးေရြးဖို႔က မၾကာခင္ပဲ ျဖစ္မွာပါ။ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ယူမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ မၾကာခင္မွာပဲ ခန္႔ႏိုင္မွာပါ” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဆုိသည္။

လက္ရွိ၀န္ႀကီး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ၎တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္းကို လႊတ္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကန္႔ကြက္မႈက အစိုးရအဖြဲ႕လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ ဆိုပါက တစ္ဦးတည္းသေဘာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေလ့မရွိဘဲ တိုင္းအစိုးရ အစည္းအေ၀းပြဲတြင္ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာျကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး ေနရာႏွင့္ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးေနရာ ႏွစ္ေနရာ လစ္လပ္ေနၿပီး ထို၀န္ႀကီး ႏွစ္ေနရာအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထဲက မေကြးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုင္းလႊတ္ေတာ္တို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ၀န္ႀကီးအမည္စာရင္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထား တင္းမာမႈတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.