<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) လုိက္ေကာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) လုိက္ေကာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က  The Daily Eleven သတင္းစာကုိ မတ္ ၂ ရက္ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေနရာရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆုိသည္။

“Door to Door မေကာက္ေတာ့ဘူး။ Door to Door က ကုန္က်စရိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဟုိတစ္ခါတုန္းက စမ္းသပ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ Door to Door က ကုန္တယ္။ အခုက ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိရင္ ကုိယ့္မဲ႐ုံအလုိက္ေပါ့ေလ။ မဲ႐ုံအလုိက္မွာ ေစာေစာက ခြဲထုတ္ထားတဲ့ မဲစာရင္းရယ္၊ အဲဒီမဲစာရင္းေပၚမွာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ရယ္ အဲဒီရပ္ကြက္က ရပ္ေက်းေပါ့။ အဲဒီမဲ႐ုံနယ္ေျမကေပါ့။ ေနာက္ အဲဒီမဲ႐ုံနယ္ေျမက ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေလာက္နဲ႔ အဲလုိပဲ လုပ္ေတာ့မယ္။ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းေတာ့ လုိက္မေကာက္ေတာ့ဘူး။ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးက သူတုိ႔မွာလည္း စာရင္းရွိတယ္ေလ။ သူတုိ႔စာရင္းနဲ႔ ဒီစာရင္းနဲ႔ အဲလုိကုိက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ယူမယ္။ လုပ္ယူၿပီးေတာ့ နည္းနည္းႀကိဳကပ္မွာေပါ့။ ႀကိဳကပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ရပ္ကြက္က လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ လြယ္ၿပီေလ။ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ဆုိရင္။ လာၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုိတာျပန္ျပင္လုိ႔ ရတာေပါ့” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲစာရင္းေၾကညာရာ၌လည္း မိသားစုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေနရာမ်ား၌ ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အမ်ားစုမွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ၿပီး အနည္းငယ္သာ ဖြဲ႕စည္းရန္က်န္ရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ရပ္ေက်းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြ ဖြဲ႕ေနတယ္။ ဖြဲ႕တယ္ဆုိတာက မဲစာရင္းေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့လုပ္ရဦးမွာကုိ။ မဲစာရင္း ျပန္လုပ္ရဦးမယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲရွိမယ့္ေနရာေတြမွာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႕တယ္။ လုိက္ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပီးတယ္။ တခ်ဳိ႕ နည္းနည္းေလးေလာက္ က်န္ေတာ့တယ္။ က်န္တာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း ေရြးေနတာကုိ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြက”ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

အဆုိပါရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌  ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ၊  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္ တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္းစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.