<

မႏၲေလးစည္ပင္မွ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား၏ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါေၾကးကုိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးမည္

မႏၲေလးစည္ပင္မွ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား၏ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါေၾကးကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သတင္းရရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ၾကမ္းခင္းတင္ဒါ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္မ်ားက တင္ဒါၾကမ္းခင္းေစ်းထက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးစရာေတြ ပုိမ်ားလာတဲ့အခါ ဒါေတြေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခ်ထားေပးမႈေတြမွာ တုိးျမႇင့္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စတင္တာ၀န္ယူရစဥ္ကာလမွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ၊ တင္ဒါခ်ဳိးတာေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အတြက္ နစ္နာမႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္” ဟု စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ခ်ထားေပးမည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၅ မ်ဳိးရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၄၄၇ ခုခ်ထားေပးခဲ့ကာ တင္ဒါေၾကး က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ (၁၈၃၂၉၄၈၈၃၀၆) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀က္သားဆုိင္၊ အမဲသားဆုိင္၊ ဆိတ္သားဆုိင္၊ ေရခ်ဳိး႐ံု/အိမ္သာ၊ ယာဥ္အပ္ႏွံခ၊ အေပါင္ဆုိင္၊ ယာဥ္ရပ္နား (ကန္႔သတ္)၊ ေစ်းေကာက္၊ မိေက်ာင္းတက္ကူးကုိ႔၊ ဆိပ္ကမ္းေစ်းေကာက္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နား၊ တည္းခိုခန္း၊ ျပည္ႀကီးမဂၤလာဂိုေဒါင္၊ ဒိုဘီကန္ ေျမေနရာငွားရမ္းခႏွင့္ လမ္းအသံုးျပဳခ စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေလလံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.