<

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးအား စစ္ေဆး

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္႐ံုးထုတ္ၿပီး မူးယစ္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးမႈႏွင့္ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္မႈတို႔မွ တရားလိုျပသက္ေသ ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးကို စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသ ေလးဦးစစ္ေဆးရန္ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ္လည္း ရဲအုပ္စိုင္းေအာင္စိုးတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာပုဒ္မ၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မတို႔အား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားျဖစ္သည့္ ဒုရဲအုပ္ေ၀ယံေအာင္၊ ရဲအုပ္စိုးလြင္ဦး၊ ဗိုလ္ႀကီးစိုးဇင္ႏွင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စိုး၀င္းတို႔အား စစ္ေဆးရန္ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား ႐ံုးထုတ္တြင္ တရားလိုျပသက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ သက္ေသမ်ား လာေရာက္ရန္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ တရားလိုျပသက္ေသေလးဦးအား ဆင့္ေခၚထားေသာ္လည္း သက္ေသတစ္ဦးသာ လာေရာက္သည့္အတြက္ လာမည့္႐ံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္သက္ေသမ်ား လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အစားထိုးသက္ေသတင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈမ်ားအတြက္ သက္ေသအမ်ားအျပား စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက တရားခြင္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀၊ လက္နက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉ (စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇၊ လက္နက္အက္ဥပေဒ ၉ (စ)/၁၉ (က) ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္တရားစြဲဆိုထားသည္။

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.