<

ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားမွာ နယ္ေျမက်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ အေနအထားကို ၾကံဳေတြ႕လာေနရၿပီး ခိုင္မာသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကား

မၾကံဳဂလက္မွ ဆလံုတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားမွာ နယ္ေျမက်ဥ္းေျမာင္းလာသည့္ အေနအထားကို ၾကံဳေတြ႕လာေနရၿပီး ခိုင္မာသည့္ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေရသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ ေနထိုင္ရာ ကြၽန္းမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

နယ္ေျမႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရွားပါးလာသည့္အျပင္ စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ ၀င္ေရာက္ လာမႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ပိုမိုအခက္ေတြ႕လာေၾကာင္း သိရသည္။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ သီးသန္႔ေနထိုင္လိုသည့္ဆႏၵ ရွိသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားျပားလာပါက လက္ရွိေနထိုင္ လ်က္ရွိေသာ ကြၽန္းကို စြန္႔ခြာထြက္သြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားမယ္ဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ တိတိက်က် ထိန္းမေက်ာင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုေတာ့ သယံဇာတ ဆံုး႐ႈံးတာ၊ ဆလံုလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ မတိုးတက္ဘူးဆိုတဲ့ အရာထက္ နိမ့္က်သြားတဲ့ ဘ၀မ်ဳိးကို ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ဆလံုလူမ်ဳိးေတြက အခုဘာျဖစ္လာသလဲဆိုရင္ သယံဇာတ ရွားပါးလာမႈနဲ႔အတူ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေျမယာေတြမွာ အတင္းေနရာယူ လာတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ မၾကံဳဂလက္မွာဆိုရင္ CB Bank Group ကေန ေျမ ၁၁ ဧက ေနရာ၀င္ယူလာတယ္။ ဒါေတြကို တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဆလံုေတြ ကိုယ္တိုင္ ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ” ဟု မၾကံဳဂလက္ေက်းရြာမွ ဦးကိုေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိခဲ့သလို တိက်သည့္ မူ၀ါဒတခ်ဳိ႕လည္း ခ်မွတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကံဳဂလက္ေက်းရြာမွာ ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား အဓိက ေနထိုင္သည့္ရြာ ျဖစ္သလို အဏၰ၀ါ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာပါက ေနထိုင္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ဘဲ ေနာက္ထပ္ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဆလံုတိုင္းရင္းသား တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလိုေျမေနရာေတြကို အမ်ားအျပား လာယူေနလို႔ရွိရင္ ေနာက္သူတို႔ရဲ႕ သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာသြားၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ရမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေသာကေတြ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနၾကၿပီ။ မၾကံဳဂလက္ရြာေလးက တျခားရြာႏွင့္မတူတဲ့အခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ Marine Nation Park ဧရိယာထဲမွာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ေနရတာျဖစ္တယ္။၂၀၁၅ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ကမွ ၅၇ ဒသမ ၈၇ ဧကကို သစ္ေတာပိုင္ ဧရိယာထဲကေန ဖယ္ထုတ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဧကေလးထဲကမွ ေျမဧက ၁၁ ဧကကို တျခားစီးပြားေရး သမားေတြက လာေရာက္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အရာက သိပ္ၿပီးေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကို စာေတာ့ တင္ထားတယ္။ ဒီအေပၚမွာ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ အနည္းငယ္ ေႏွးေသးတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒီဟာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေစာလုကာအဖြဲ႕က ဒီမွာလာၿပီး စစ္တမ္းေကာက္မယ္ဆိုရင္ ဆလံုေတြကို လြတ္လပ္စြာ ရင္ဖြင့္ခြင့္ေပးပါ” ဟု  ဦးကိုေထြးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္တဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရွိေနမည္ဆိုပါက တိက်တဲ့ ေဒတာမ်ားကို ရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈကို သိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွ ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပခန္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဆန္ဆီေပးျခင္း၊ အတူတြဲ ဓာတ္ပံုတြဲ႐ုိက္ၿပီး ျပန္သြားျခင္းမ်ားမွာ အေျဖမဟုတ္ဘဲ ဖိအားမရွိ လြတ္လပ္သည့္ အသံကိုသာ ေျပာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ နားေထာင္ေပးရန္သာအဓိက အေရးႀကီးေၾကာင္း ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းမွ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ၁၉၀၀ သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေျမျပင္တြင္ ၁၇၀၀ ခန္႔သာ က်န္ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်သည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေစာလုကာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

February 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.