<

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ငါးခူရရဲစခန္းကို အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သည့္ အတြက္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအနက္ ေလးဦးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ၂၆ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ၁၅ ဦး ျပန္လႊတ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ငါးခူရနယ္ျခားေစာင့္ ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆို ခံထားရသည့္ ဘဂၤါလီေလးဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ၂၆ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ကာ ၁၅ ဦး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တရားခံ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးညိဳလြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကေန႔မွာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တရား႐ံုး (ဘူးသီးေတာင္႐ံုးထိုင္) ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ႀကီး အမႈအမွတ္ (၈၆)၊ စုစုေပါင္း တရားခံ ၄၅ ဦးအနက္ ေလးဦးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္တယ္။ စြဲတဲ့ပုဒ္မေတြကေတာ့ လူသတ္မႈ၊ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ေစမႈေတြနဲ႔ စြဲတာျဖစ္တယ္။ ၁၅ ဦးလြတ္တယ္။ က်န္တဲ့ ၂၆ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး စီရင္အမိန္႔ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဒုတိယတရားသူႀကီး ဦးညိဳလြင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ တင္ကူးၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ခ)ျဖင့္  ဘဂၤါလီေလးဦးအား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂၆ ဦးအား လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂၀၊ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္နည္းျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ၃၂၆/၃၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ လူသတ္ျခင္းကို အားေပးကူညီျခင္းမႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၁၁၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ ေဘးျဖစ္ေစေသာ လက္နက္ျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစျခင္းကို အားေပးကူညီ မႈပုဒ္မ ၃၂၆/၁၁၄ ျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ငါးခူရနယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲအရာရွိ ဒုရဲအုပ္ တစ္ဦးႏွင့္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသ နယ္ျခားေစာင့္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ံုးအသီးသီး၌ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၅၀၇ ဦးရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၂၁၃ ဦး တရားစီရင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၉၄ ဦးပါ၀င္သည့္ အမႈတစ္ခုလည္း ၾကားနာစစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စီရင္အမိန္႔ခ်ရန္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ဒုတိယ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မယင္းေတာင္ေျခတြင္ လွည့္ကင္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးစစ္ေၾကာင္းကို ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၃၉ ဦးအနက္ ဘဂၤါလီငါးဦးအား အမႈမွ အၿပီးလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘဂၤါလီ ၃၄ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္စီက်ခံေစရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္က စီရင္ခ်က္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို လူသတ္မႈ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ၊ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္နည္းျဖင့္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈပုဒ္မ ၃၂၆/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္စီႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ လက္နက္ျဖင့္ သို႔တည္းမဟုတ္နည္းျဖင့္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ နာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၄/၃၄ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္စီ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ေမာင္ေတာေဒသရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖက္ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ကိုးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.