<

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခါေတာင္းခံၿပီး ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံႏုိင္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတာင္းဆုိ

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခါ ေတာင္းခံၿပီး ေဆာက္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံႏုိင္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (သတၱမေန႔)တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ ဘတ္ဂ်က္အစီအစဥ္ ပါရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကမွ တင္ဒါဆြဲယူျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ၆၀ ေပ × ၃၀ × Steel Structure တစ္ထပ္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိပါက လုပ္ငန္းတန္ဖုိး မည္မွ်သတ္မွတ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္မည္ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းလုံးမွာရွိတဲ့ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခါေတာင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ကုိ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ယင္းဘတ္ဂ်က္ေတြ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ေရာက္မွ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံးအတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္းဟာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းနဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။ ကြၽန္မ စစ္ေဆးၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ PAE ၁၃၀၀၀ နဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းခံတာဟာ ကြၽန္မတုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ကုိ ယခုလုိ PAE ၁၃၀၀၀ နဲ႔ ေတာင္းခံထားတာကုိ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဟာ မ႐ုိးေျဖာင့္ေသာနည္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ႀကိမ္ ေတာင္းခံတယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ဆုိကာ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းလုံး၌ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံး ေဆာက္လုပ္ရန္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ Steel Structure တစ္ထပ္ႏွစ္လုံး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထူးဆန္းမႈသည္ ရန္ကုန္တိုင္းတစ္တုိင္းလုံးတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ မည္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥသည္မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကုိ စုံစမ္းသည့္အခါ ယင္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာ Steel Structure တစ္ထပ္လွ်င္ PAE ၁၃၀၀၀ ျဖင့္တြက္ခ်က္ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္ ၂၃၄ သိန္းသာ ခ်ထားေပးသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္သူ မရွိျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားသည္ ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာမပါရွိဘဲ ေဟာပုံစံျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ဒီဇုိင္းပုံစံ ေရးဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ PAE ၁၃၀၀၀ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကုိ လက္မခံႏုိင္ပါဘူးဟု ျငင္းဆုိသည့္အခါ တာ၀န္ရွိမ်ားမွ ဒီတစ္ႏွစ္တြင္ အိမ္ရာကုိ ၾကမ္းခင္း၊ အမုိးႏွင့္ ပါေကးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ေနာင္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္က်မွ က်န္ရိွသည္မ်ားကို ထပ္ထည့္ေပးမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ညိႇႏိႈင္းေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို တာ၀န္ရွိမ်ားမွ သိသိႀကီး ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေသးေလးတစ္ခုအတြက္ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွ မေလာက္ဟုဆုိကာ ေနာင္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေတာင္းခံမရ၍ေၾကာင္း၊ မေလာက္ငဟုဆိုကာ ေနာက္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထပ္မံထပ္ခြဲေပးသည့္ ထုံးစံလည္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈ မွားတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အမွားႀကီးနဲ႔ တန္ဖုိး တြက္ခ်က္ထားတာကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ တာ၀န္ခံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးခ်င္တာပါလဲ။ PAE ၁၃၀၀၀ နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ခုိင္ခ့ံေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္မွာလဲ။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာကုိ အလကားျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းလုံးမွာ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတဲ့ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ၂၆ လုံးကုိ ကြၽန္မတို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သေဘာမတူဘူးဆုိတာ ေဆြးေႏြးလုိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေမးခြန္းက ေျဖဆုိတာထက္စာရင္ ဒီလုိေထာက္ျပေပးတာ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုေလာေလာဆယ္ ေျဖၾကားဖုိ႔ရာ အခက္အခဲ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တင္မကဘဲ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အတြက္ပါ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ လုပ္ထားတဲ့အရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.