<

အထက္ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ အသင္းကုိးသင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတို႔ ခရီးသြားအာမခံ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူနားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ MoU ေရးထိုး

အထက္ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးႏွင့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ ဘုရားဖူးခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းကုိးသင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းတို႔ ခရီးသြားအာမခံ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ၂၆ လမ္းႏွင့္ ၆၈ လမ္းေထာင့္ရွိ Generation Tea တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ခရီးသြားအာမခံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ ျမန္မာ့ခရီးသြားအာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ လိုက္ပါစီးနင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ့္ ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္၊ ျပည့္စံုမႈရွိေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ခရီးသြားအာမခံကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရင္ အလဟႆမျဖစ္ေအာင္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘုရားဖူးခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြလည္း အဆင္ေျပေအာင္ ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မန္းၿမိဳ႕သား ဘုရားဖူးခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဘုရားဖူးခရီးစဥ္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္၀ယ္ယူထားေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဘုရားဖူးခရီးစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းတို႔အတြက္ အာမခံ အကာအကြက္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ခရီးသြားအာမခံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လွည့္လည္ခရီးသြားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့အာမခံတစ္ခုတည္းကေန လက္ခံေဆာင္ရြက္တယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေန ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္းေတြကိုပါ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအသီးသီးတို႔က သူတို႔ဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသြားပါတယ္။ အခု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ အသင္းကုိးသင္းက မႏွစ္ကလည္း ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ႀကိမ္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့အခါ ဒီႏွစ္လည္း ျပန္ခ်ဳပ္ဆိုၾကတာပါ” ဟု ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ တိုင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ ေဒၚခင္မာခ်ဳိက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းျဖင့္ ခရီးသြား အာမခံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ဘုရားဖူး ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခု စတင္ထြက္ခြာသည့္အခါ ထိုခရီးစဥ္တြင္လိုက္ပါသည့္ ခရီးသည္ဦးေရ၊ ယာဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ထြက္ခြာသည့္ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ပရီမံယံႏႈန္းထားအတိုင္း ပရီမီယံေငြကို တြက္ခ်က္ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း ထိုခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း မေတာ္တဆ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ပရီမီယံႏႈန္းထားေပၚမူတည္ကာ ေပးေခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုင္ ၁၀၀ ေအာက္ ခရီးသြားအာမခံေၾကး ပရီမီယံက်ပ္ ၁၀၀ ကို က်ပ္ ၂၀ သိန္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.