<

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူစစ္ေဆးမည္

ေနရပ္စြန္႔ခြာဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ႐ိုင္အရာရွိအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားက No Man Land ဧရိယာရိွ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ဥပေဒအရ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေသာ No Man Land ဧရိယာတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီ ၆၅၀၀ ခန္႔အား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါရွိျခင္း ရွိ မရွိ စာရင္းေကာက္ယူ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္က ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး No Man Land ဧရိယာရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း၊ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားပါ၀င္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေၾကညာထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြမွာပါတဲ့ လူ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ဒီ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ပါမပါ။ ေနာက္ ARSA ရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သားသမီးေတြလည္းပါတယ္။ ဦးေဆာင္တဲ့တစ္ေယာက္က။ အဲဒီလိုသိရတယ္။ ဒါက ရဲဘက္ကသတင္းေပါ့။ အတည္ေတာ့မျပဳႏုိင္ေသးဘူး။ အဲဒါကို မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ဖြဲ႕ေပါင္းၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကို သြားေတြ႕တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကို စာရင္းေကာက္မယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေဒတာေတြရၿပီဆိုရင္ ဒီအထဲမွာ အၾကမ္းဖက္သမား ပါ မပါ ပထမဆံုးစိစစ္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျခံစည္း႐ိုးႏွင့္ Zero Line အၾကား ၎တို႔ေနထိုင္ေနသည့္ No Man Land ဧရိယာသည္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိသည့္ေနရာျဖစ္၍ ျမန္မာဘက္မွ ဥပေဒအရရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံတကာဖိအားရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘာကိုရည္ရြယ္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔သံုးသပ္တာကေတာ့ No Man Land မွာ၀င္ေနတယ္။ ေရရွည္ေနႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ကအဖြဲ႕အစည္းေတြက စားနပ္ရိကၡာေဆး၀ါးစသည္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြေပးေနတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က No Man Land မွာေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လံုျခံဳေရးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရွင္းရလင္းရမယ္။ ဒီ ၆၅၀၀ ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က လံုျခံဳေရးအရ ဒီဘက္က ေဆာင္ရြက္သင့္တာကို ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ဒီေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားေတြ ထပ္တိုးလာေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထားတာ။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က မစ,စေအာင္ သူတို႔က အဲဒီနားမွာေနတယ္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထုတ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကဘက္လာတဲ့ မီဒီယာေတြကို သတင္းအမွားေတြ မဟုတ္မမွန္တာေတြ ေျပာတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဘဂၤါလီမ်ားမွာ ကမၻာအ၀န္းသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီအားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ျခြင္းခ်က္မရွိျပန္လည္လက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံသားေပးရန္အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

No Man Land ဧရိယာမွ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာေစေရးအတြက္ ျမန္မာဘက္မွ အတင္းအက်ပ္ေဆာင္ရြက္ပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လာလိုသည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ စိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.