<

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ယခုႏွစ္စ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ ေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျပည္ပသို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ထြက္ခြာသူေပါင္းမွာ ၁၈၁၁၉ ဦးရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ၁၆၉၈၈ ဦးရွိသည္။

အဆိုပါလအတြင္း မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၁၆၅ ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၅၅ ဦး၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၆၄၀၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ၂၃၉ ဦး၊ ယူေအအီးႏိုင္ငံသို႔ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၁၆ ဦးႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာအလုပ္လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၁၆ ဦးရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အေျခအေနတြင္ အစိုးရအလုပ္အကိုင္တြင္ ၉၉၂ ဦး၊ ပုဂၢလိကအလုပ္အကိုင္တြင္ ၂၁၀၅၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂၀၄၄ ဦးကို အလုပ္ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားဆံုးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမွာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး တရားမ၀င္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားလည္းရိွသည္။

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.