<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္စိစစ္ သုံးသပ္ေနၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအား အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆုိ

ယာဥ္သြားလာမႈ မ်ားျပားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ အေနာ္ရထာလမ္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ မူ၀ါဒကို ျပန္လည္စိစစ္ သုံးသပ္ေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအား အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါကိစၥအား လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္က လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ Free Permit ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းအား ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမူ အေပၚမွာ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေလွ်ာက္ထားမူမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ နယ္၀င္လိပ္စာ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရက ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ က်င့္သုံးလာမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတုိ႔ထံ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူ၀ါဒကုိ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာမွ လက္ရွိကာလအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းလာရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အစီးေရေပါင္း ၈ ဒသမ ၈ သိန္းေက်ာ္ ရွိလာေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ကားအေရအတြက္ ငါးသိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သိသိသာသာ လမ္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာ ၾကပ္တည္းျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကံဳေတြ႕လာေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ လိပ္စာျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္၊ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ရန္ကုန္သုိ႔ လိပ္စာေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားမူမ်ားကုိ ကားပါကင္ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေစၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါမွသာလွ်င္ ခြင့္ျပဳတဲ့စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဆုိပါစနစ္သည္ ထိေရာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ မတက္ခင္မွာပဲ ပါကင္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ ထုတ္ေပးမူကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိမိတုိ႔အစုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ေျဖရွင္းေနၾကတာကုိ အားလုံးအသိ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းမွာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းတာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ လမ္းဆုံမ်ားမွာ ခုံးေက်ာ္တံတားမ်ား ေဆာက္ထားျခင္း၊ လမ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ကုန္တင္ကားမ်ားကုိ ညအခ်ိန္ေတြမွာ အသုံးျပဳေစျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းေနသလုိ၊ အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ မထသစနစ္ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီးေတာ့ YRTA စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားကိုလည္း YBS စနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စတဲ့စနစ္နဲ႔ နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

 

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.