<

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်င့္ပ်က္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦးတို႔အား အေရးယူ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်င့္ ပ်က္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၆ ဦးစုစုေပါင္း ၁၈ ဦးတို႔ကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

ထို႕အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္အထိ အမႈေပါင္း ၁၃၈ မႈႏွင့္ တရားခံ ၁၉၁ ဦး တို႔ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး-တန္ဖိုး ေငြက်ပ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅ သန္းကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။

အလားတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈ ၄၄၁ ႀကိမ္၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူလူထု ၂၁၆၉၇ ဦးအား ေဟာေျပာႏိုင္ခဲ့ၿပီး  မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေစေရးႏွင့္မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေစတနာ့၀န္ထမ္း မူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သင္တန္းႏွစ္ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္အထိ ၁၀ လတာကာလအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေပါင္း ၂၁ မႈဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တရားခံ ၃၂ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ သိန္းေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ဖိုး မူးယစ္ ေဆး၀ါး သိန္းေပါင္း ၅၃ သိန္းေက်ာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတစ္လတည္းတြင္  ေငြက်ပ္သိန္းကိုးေသာင္းေက်ာ္ဖိုးရွိ  စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားေပါင္း ငါးသိန္းနီးပါး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း  ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ေမာင္ေတာေဒသ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း လံုျခံဳေရးတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္  ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ၾကားမွ မူးယစ္ ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ား အတင့္ရဲ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ဒုတိယအပတ္ ငါးရက္အတြင္း စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၆၇၀၇၄၀ ျပား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

February 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.