<

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္လုိက္ၿပီးေနာက္ ယန္ဟီးလီက သတိေပးစကားေျပာၾကား

အစုိးရသည္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စြပ္စြဲခံရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္လုိက္သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သတိေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း၌ လုံျခံဳေရးျမႇင့္တင္ရန္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အကူအညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတစ္ခုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ ယန္ဟီးလီက ယင္းအေနအထားသည္ အဓိကစုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

“လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔ အေနအထားအားလုံးမွာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တည္းတည္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာဖုိ႔ အစုိးရက အာမခံရပါမယ္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ယန္ဟီးလီက ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လုံျခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေအာက္တုိဘာလမွာ ေမာင္ေတာနဲ႔ ရေသ့ေတာင္က နယ္စပ္ရဲစခန္းသုံးခု အတိုက္ခံရၿပီး ႏုိ၀င္ဘာမွာ ေနာက္ထပ္ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားၿပီးတဲ့ေနာက္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ျပင္းထန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္မအထူးသတိေပးလုိက္ပါတယ္” ဟုလည္း ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မြတ္စလင္မ်ားကုိ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက စနစ္တက် မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ျခင္း အစရွိသည့္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားအတြင္း အလြဲသုံးစားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိခဲ့သည္ဆုိျခင္းကို ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာအစုိးရက ခန္႔ထားေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယန္ဟီးလီ၏ မွတ္ခ်က္ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ေျမာက္မေျမာက္ ကုိယ္ပုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕အား ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥကုိ ျမန္မာအစုိးရက ျငင္းပယ္ထားသည္။ ယန္ဟီးလီက ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားစြာကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၀န္ခံထားသည့္အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပလ်က္ အစိုးရေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာမွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သတိျပဳမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယန္ဟီးလီက ေကာ္မရွင္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အာဏာပုိင္မ်ားက စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းဟုတ္ မဟုတ္ကုိလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ၿမိဳတုိင္းရင္းသား ရြာသားေျခာက္ဦး အသတ္ခံရျခင္းအပါအ၀င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယန္ဟီးလီက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယန္ဟီးလီက သူ႔အေနျဖင့္ အစုိးရ၏ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ မွ်ေ၀ခံစားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးေထာက္ပံ့ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ အစြန္းေရာက္မ်ား တုိက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္၀တၱရားကုိ နားလည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယန္ဟီးလီက အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတြင္းေနထုိင္သူအားလုံးကုိ အညီအမွ်ကာကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟု အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအတြင္း လုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့နည္းလမ္းအားလုံးဟာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျဖစ္ရပါမယ္” ဟု ယန္ဟီးလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.