<

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေတာင္းရမ္းခိုင္းေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာင္းရမ္းသူမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးသဖြယ္ ေကာ္႐ွဴေနသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသးဟုဆို

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတာင္းရမ္းခိုင္းေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသြားလာေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေတာင္းရမ္းသူမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးသဖြယ္ ေကာ္႐ွဴေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေသးဟု အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)၌ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအျဖစ္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေကာ္ဘူးမ်ားကို မူးယစ္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳ႐ွဴေနျခင္းမ်ားႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ခိုင္းေစ၍ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း၍ မည္ကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးအေရးယူမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းကို လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွမ်ဳိးေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ရန္ေစခုိင္းတဲ့ကိစၥအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီအေရးယူဖို႔ ျပန္ေျဖတယ္။ ေကာ္႐ွဴတာကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတဲ့  ဥပေဒအရမူးယစ္ေဆးက အက်ဳံးမ၀င္တဲ့အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးက ေျပာတယ္။ ဒါကပညာေပးလုပ္ငန္းနဲ႔တင္ မရေတာ့ဘူး။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထက္ကိုပိုၿပီး က်န္းမာေရးစိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကို ထိခိုက္တဲ့ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒါကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီး အေရးယူဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး ဆက္စပ္ေမးတဲ့ အခါမွာေတာ့ အေရးယူလို႔ရတဲ့ပုဒ္မ မရွိဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒသႏၲရအမိန္႔ေတြ ထုတ္လို႔ရတယ္။ အဲဒီအမိန္႔ကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ဥပေဒနဲ႔အညီအေရးယူလုိ႔ရတယ္။ နည္းလမ္းရွိတယ္လို႔ ျပန္ေမးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို စာနဲ႔ျပန္ေျဖပါ့မယ္ဆုိၿပီး အေသးစိတ္ကို ၀န္ႀကီးက ျပန္ေျဖသြားတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္ဘူးမ်ားမွာေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ဘူးေသး တစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၊ ဘူးလတ္တစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၁၇၀၀၊ ဘူးႀကီးတစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ေနေသာ တရား၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ေကာ္ဘူးမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး မဟုတ္သျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ၍ မရျခင္း၊ ေကာ္ဘူး႐ွဴသူမ်ားမွာ လမ္းေဘးတြင္ေကာ္ဘူး၊ ေရသန္႔ဘူးႏွင့္ အျခားေသာ လမ္းေဘးပစၥည္းမ်ားကို ေကာက္ယူေရာင္းခ်ေနေသာ အိမ္ေျခမဲ့ လမ္းေဘးေနလူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔မွာ ေကာ္ဘူးအေသးတစ္ဘူး ႐ွဴလိုက္လွ်င္ အစာမစားဘဲ ေနႏိုင္ထုိင္ႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္႐ွဴေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေကာ္ဘူး႐ွဴေနသည့္ လူငယ္မ်ားအား အျခားသက္ဆုိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

“ဒါႀကီးကို တရား၀င္သဖြယ္ လုပ္ေနတာကို မသိက်ဳိးကြၽန္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပႆနာက ၿမိဳ႕နယ္အတြက္၊ တိုင္းအတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြ ျဖစ္လာမယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

February 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.