<

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းထုတ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ၌ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျခင္း၊ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္လ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားရွိသည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

“က႑ေပါင္းစံုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဓိက စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပထမ ေျခာက္လပတ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ၁၄ ခု ေနျပည္ေတာ္ အပါအ၀င္ ၁၅ ခုမွာ ပဲခူးတုိင္းက နံပါတ္ ၁၅။ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ စာရင္းဇယား ထြက္လာေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က တင္ဒါ ထြက္လာေတာ့ သူမ်ားတိုင္းေတြက ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနလို႔ စစ္ေဆးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ တင္ဒါပစ္တုန္းပဲ။ အဲဒီအက်ဳိးဆက္ ရလဒ္အေနနဲ႔ ဘာျဖစ္တုန္းဆုိေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကုန္ခါနီးမွ စုျပံဳလုပ္တဲ့အတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈျပႆနာေတြ။ ေနာက္တစ္ခု ေဒသထြက္ အုတ္သဲေက်ာက္ မလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ၀ယ္မရတဲ့ ျပႆနာ၊ အရည္အေသြးမမီတဲ့ ျပႆနာေတြ တတ္တယ္ ။ အစိုးရပို္င္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈအတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ”ဟု တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေသးအမႊားေလးမ်ားတြင္လည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံမႈ သံုးခုႏွင့္ ဖက္စပ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအား အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅၅၄ သန္း ပဲခူးတုိင္းေသႀကီးအတြင္း စီး၀င္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၇၁၆၄ ေနရာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၀ ခု အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၇၂ သန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးခုအတြက္ က်ပ္ ၂၅၂၄၂၅ ဒသမ ၇ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေၾကာင္း အပါအ၀င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စိစစ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္မီျပန္ၾကားေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ ခြင့္ျပဳေရးတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္၀င္ေရာက္လာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

February 18, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.