<

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

JICA ထံမွ ေခ်းေငြရယူ၍ SME ေခ်းေငြ ေခ်းရာတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေသာ ျပည္သူမ်ားရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria (စံသတ္မွတ္ခ်က္) မ်ားကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္တင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း အ႒မေန႔တြင္ ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္သူေတြဟာ သိန္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လုိလွ်င္ ေအာက္ေျခက စရပါမယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ လုပ္ေနရာမွ ေငြေၾကးအဆင္မေျပလုိ႔ လုပ္ငန္းရပ္ရျခင္းကုိ SME မွ ကာကြယ္ေပးရပါမယ္။ ကြၽန္မ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြကိစၥ အဆင္မေျပပါဘူး။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria တခ်ဳိ႕ဟာ ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမမီပါဘူး။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ အာမခံထားရွိရမယ့္ အခ်က္ေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပေပမဲ့ စီးပြားလုပ္ကုိင္ လုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ SME ေခ်းေငြေခ်းရာ မွာ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူေတြရွိရာ ေက်းရြာမ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ၿပီး Criteria ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့စဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ တင္တင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အမ်ားစုကုိ ဦးတည္ၿပီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ အရင္းအႏွီးအတြက္ အကန္႔အသတ္ ျဖစ္သည့္ ဂရန္၊ စည္ပင္သာယာ ေထာက္ခံခ်က္၊ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ႏွင့္ SME မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ ကန္႔သတ္လုိက္မည္ ဆုိပါက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေၾကာင္း မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေခ်းေငြဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းရင္ ေငြတစ္က်ပ္သာ ျပန္ေပးရတဲ့ ႏွစ္ ၄၀ ေခ်းရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေခၚၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အတုိးမဲ့ ေခ်းေငြလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေခ်းေငြယူတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြ ေက်းလက္ေဒသမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းငယ္ အေသးေလးေတြအတြက္ အေတာ္ေလးကုိ မလြယ္တဲ့ အခ်က္အလက္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ လုပ္ငန္းေလးေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသမွာ ရွိသလုိမ်ဳိး ပစၥည္းတစ္ခု ေရာင္းလုိက္တုိင္း ပုိက္ဆံျပန္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကြးခ်ရတာပါ။ အေၾကြးမခ်ရင္ ဒီပစၥည္းက မေရာင္းရပါဘူး။ အေၾကြးျပန္ဆပ္မယ့္ ရာသီေပၚသီးႏွံေတြ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ အေၾကြးျပန္ဆပ္ခ်ိန္က်ရင္လည္း သီးႏွံေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီက လုပ္ငန္းရွင္က ႐ႈံး႐ႈံးျမတ္ျမတ္ အသီးအႏွံေတြ ယူထားရတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆုိ ခရမ္းသီးေတြနဲ႔ ျပန္ဆပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေငြေပၚဖုိ႔ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခဲယဥ္းပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ေဒသေတြမွာဆုိရင္ ပစၥည္းခ်င္းဖလွယ္တဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိေဒသမွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး အမ်ားႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအရင္းအႏွီးကုိ လုပ္ဖုိ႔ အကန္႔အသတ္ျဖစ္တဲ့ ဂရန္တုိ႔၊ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ လုပ္ငန္းလုိင္စင္တုိ႔ SME မွတ္ပုံတင္တုိ႔ အဲဒါေတြက ကန္႔သတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ျဖစ္သြားပါမယ္။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပညာေရး အေျခအေနဟာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး နိမ့္က်ေနပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး အလယ္တန္းေလာက္ပဲ သင္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ သြားၿပီး ေခ်းေငြေတြကုိ ဒါေတြကိုက္ညီမွသာ ေပးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီေဒသက ပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန ပုိက္ဆံ တစ္ေသာင္းေခ်းမွ တစ္ႏွစ္လုံးကုိ တစ္က်ပ္နဲ႔ သူမ်ားႏုိင္ငံ သူမ်ားလူမ်ဳိးက ကုိယ့္ႏုိင္ငံ တုိးတက္ေရးအတြက္ အတုိးမဲ့နီးပါး ေခ်းေနႏုိင္ေသးရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိ ျပန္ေခ်းတဲ့အခါ ရွစ္က်ပ္ခဲြတုိ႔ ၁၁ က်ပ္တုိ႔ မေခ်းႏုိင္ဘူးဆုိတာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ေလးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ သုံးက်ပ္နဲ႔ ေခ်းရင္လည္း အျမတ္က်န္ပါတယ္။ ႏွစ္က်ပ္လည္း အျမတ္က်န္တာပဲ”ဟု ဦးေအာင္လိႈင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ ေခ်းယူမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီထံမွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA ထံမွ ေခ်းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဒသမ ၉၄၉ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလ်ံ ၁၈၀ ခန္႔) ေခ်းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅ ဒသမ ၀၃၃ ဘီလ်ံ (ျမန္မာက်ပ္ ေငြ ၆၁ ဒသမ ၆၅၄ ဘီလ်ံခန္႔) ရယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ SME လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေခ်းေငြပံ့ပိုးရန္ လိုအပ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က အဆင့္ (၂) စီမံကိန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေခ်းေငြသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ ႏွစ္ ၃၀ ျဖစ္ကာ ေခ်းေငြသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးႏႈန္းအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုးက်သင့္ေငြကို တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈအား ဆိုင္းငံ့ကာလေက်ာ္ပါက တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

February 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.