<

ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္သာ သတိျပဳပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ စာေပးပုိ႔

ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္သာ သတိျပဳပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံလိပ္မူ၍ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္စြဲျဖင့္ စာေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါစာတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳ၍ အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ မလုိလားအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္သာ သတိျပဳပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အသိေပးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏စာတြင္ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးသုိ႔ ရည္ညႊန္းခ်က္ထက္ မိမိတုိ႔ဟန္႔တားလုိသည့္ ပါတီအား တုိက္႐ုိက္ရည္ညႊန္းသင့္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မဟုတ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အမ်ားဆုံးထိေတြ႕ဆက္ဆံေနတယ္ဆုိတာ SNLD နဲ႔ UNA (စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕) အ၀န္းအ၀ုိင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြပဲ မ်ားတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရွမ္းပါတီ SNLD မဟုတ္ေတာင္မွဘဲ UNA တစ္ဖြဲ႕လုံးလား အဲဒီလုိမ်ဳိးရည္ညႊန္းတယ္လုိ႔ မွတ္ယူလုိ႔ရေကာင္းတယ္လုိ႔ထင္တာပဲေလ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကလည္းပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုေတာင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့မွ UEC (ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)က ပုိၿပီးေတာ့ အာဏာရွိေနသလားလုိ႔ သံသယျဖစ္စရာေကာင္းပါတယ္။ တကယ္တမ္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခုကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဟန္႔တားခ်င္တယ္။ အျပစ္ရွိတယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း တိတိက်က် ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့မွသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး၀ါးလုံးသိမ္းၿပီးေတာ့မွ မည္မည္ရရ၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္မရွိဘဲနဲ႔ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ဥပေဒထုတ္တယ္။ အမိန္႔ထုတ္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးႀကီးကေတာ့ သိပ္ၿပီးနည္းလမ္းမက်ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေပးပို႔သည့္စာအား ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာ၊ ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စုိးတုိ႔က ေတြ႕ျမင္ရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ဦးမ်ဳိးေက်ာ္က တရား၀င္လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ တစ္စုံတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္းမျပဳေပ။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ထိက်င္းပမည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အစည္းအေ၀းအား ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴးက ထုိင္းအစုိးရထံ အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္းအား ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ တားဆီးေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပခြင့္မရရွိခဲ့ဘဲ ထုိသုိ႔စစ္သံမွဴး၏ တားျမစ္စာတြင္ CSSU အစည္းအေ၀း၌ NCA မထုိးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ျခင္း၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ေတြ႕ဆုံမႈပါ၀င္ျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ၿငိစြန္းေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

CSSU တြင္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)၊ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC)၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး SSJAC ထဲတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရျခင္းမရွိေသးသည့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ႏွင့္ SSA အသြင္ေျပာင္းစိန္ေက်ာ့ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တုိ႔ ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အစက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း နားလည္ထားတာက တပ္မေတာ္က ဟန္႔တားတယ္လုိ႔ပဲသိတာကုိ။ အခုက်မွ UEC ကုိယ္တုိင္က ၀င္ပါလာတယ္ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အမွန္ရည္ညႊန္းတယ္ဆုိရင္ေတာ့ CSSU ကိစၥမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကတင္မကဘဲ အစုိးရပါ ပါ၀င္စြက္ဖက္ေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဒီအတုိင္းပဲ နားလည္ရေတာ့မွာေပါ့” ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.