<

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- MOFA)

ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေနျပည္ေတာ္သံတမန္ဇုန္ ေျမယာမူ၀ါဒဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာရာ၌ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရ႐ံုးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေနထုိင္မႈ စသည္တို႔ ပိုမုိအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ အဆုိျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ လက္ေတြ႕တြင္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုးမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေ၀းသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

February 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.