<

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖားကန္႔ရတနာေျမ အပါအ၀င္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၉၂ ကြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္း ကုန္ဆံုးမည္

ဖားကန္႔ေဒသ ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ေနရာကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ဟိန္းမင္း)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖားကန္႔ရတနာေျမ အပါအ၀င္ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၉၂ ကြက္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာေျမမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၃၄ ခု၊ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၃၄ ကြက္၊ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ ရတနာေျမမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၈ ခု၊ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၅၈ ကြက္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးHလေအာင္က “ဒီေဖေဖာ္၀ါရီလထဲမွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္ လုပ္ကြက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လုပ္ကြက္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုင္တြယ္တာက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီက ကိုင္တာက။ လုပ္ကြက္ပိတ္သိမ္းတာနဲ႔ သူတို႔ဆီအပ္ရမွာေပါ့။ ဖားကန္႔က OSS ႐ံုးမွာလည္း ပိတ္သိမ္းခဲ့တဲ့ လုပ္ကြက္ေတြကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကိုလည္း မိတၱဴေတြ ပို႔တာရွိတယ္။ အဓိကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလးလပတ္ကိုင္တာပါ။ ယႏၲရားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးက ႀကီးၾကပ္တာ။ ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သမၼတ အမိန္႔လက္မွတ္မပါဘဲနဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ား အေနျဖင့္ လံုးခင္း၊ ဖားကန္႔ ရတနာေျမတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂၃၄ ခု၊ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၃၄ ကြက္၊ ေမာ္လူး-ေမာ္ဟန္ ရတနာေျမ (မိုးညႇင္း) တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၈ ခု၊ လုပ္ကြက္ ၂၅ ကြက္၊ ခႏၲီးရတနာေျမတြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၂ ခု၊ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၄၂ ကြက္၊ မိုးကုတ္ ရတနာေျမတြင္ ကုမၸဏီေလးခု၊ လုပ္ကြက္ ေလးခု၊ မိုင္း႐ွဴးရတနာေျမတြင္ ကုမၸဏီငါးခု၊ လုပ္ကြက္ငါးခု သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသ၌ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ဳိးတူကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု   လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ရွိခဲ့ရာတြင္ NLD အစိုးရလက္ထက္၌ သက္တမ္းကုန္မ်ားကို သက္တမ္းထပ္တိုးခြင့္ မျပဳဘဲ ထားရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အက်ိဳးတူ ၉၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ကြက္ ၇၄၅ ကြက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ိဳးတူကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ရွိခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္ တြင္ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္းတိုးခြင့္ မရွိေတာ့သျဖင့္  အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းရတနာေျမမွ အစိုးရစာရင္းအရ တြင္း၀ခြန္ရရွိမႈမွာ ၂၀၁၄ -၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၃၄ သန္း၊ ၂၀၁၅ -၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၇၂၄၉ သန္း၊ ၂၀၁၆ -၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁၃၇၂ သန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

February 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.