<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ရန္စီစဥ္ေန

LNG ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကံေပါက္ေဒသကုိ ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ LNG ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား MoU လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြၽန္းတစ္ခုေပၚ၌ ကိုရီးယားကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတို ့တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပၿပီး သေဘာတူပါက MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက သူတို႔ဆြဲထားတ့ဲ Plan (ကံေပါက္ေဒသ၌ တည္ေဆာက္မည့္ LNG ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္စီမံကိန္း) အရေတာ့ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ပါတယ္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ကေန ဘုရားႀကီး (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) အထိဆြဲမယ္။ အားလံုး ႀကိဳးေတြ လိုင္းေတြ အကုန္လံုးသူတို ့(ကုမၸဏီ) ဘက္က ကုန္က်ခံမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကေန တစ္လိုင္းသီးသန္႔ သြားျပီးေတာ့မွ ဘုရားၾကီးမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႔ သြားဆံုမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္းစုမွာ LNG နဲ့ပဲလုပ္မယ့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္တစ္ခုရွိတယ္။ ဒါကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုကို Proposal တင္ထားတယ္ေပါ့။ Proposal တင္ထားေတာ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေန လာမယ့္ ၁၇ ရက္မွာ ဆင္းၾကည့္မယ္။ ဆင္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ MoU ထိုးမယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ ကိုရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ ့ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္ပါ။ သူတို႔က မဂၢါ၀ပ္မ်ားေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ထားတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ Kanbauk Integrated LNG to Power Project ကို Total Myanmar ႏွင့္ SIEMENS Myanmar Group တို႔မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ Total ကုမၸဏီမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ လုပ္ကြက္အတြင္း၌ တြင္းအသစ္မ်ား စမ္းသပ္တူးေဖာ္ေနကာ ၎တြင္းအသစ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါက ရယူသြားမည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ျပည္ပမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ကိုရီးယား အေျခစုိက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုတို႔မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာ LNG ဓာတ္ေငြ႕ကို  ျပည္ပမွ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကံေပါက္ေဒသတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၿပီးျဖစ္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား စီမံကိန္းအတြက္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္မူ ျပည္ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးမွ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပ၍ သေဘာတူပါက MoU ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ကံေပါက္ေဒသရွိ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ကံေပါက္-ဘုရားႀကီး (ပဲခူး) သီးသန္႔ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ ပို႔လႊတ္ၿပီး ဘုရားႀကီးၿမိဳ႕တြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္းစီမံကိန္းမွ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းသို႔ ဓာတ္အားလိုင္း တစ္ခုျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္ ၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္ LNG ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္မ်ားကို ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္သို႔ပါ ဓာတ္အားလိုင္းျဖင့္ ေပးပို႔သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း၊ ကံေပါက္ေဒသရွိ LNG စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕ရွိ LNG စီမံကိန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိပါက စီမံကိန္း ႏွစ္ခုစလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ၿပီးစီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တို႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုရွိၿပီး ပုဂၢလိက လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေပးေ၀ေနသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တစ္ယူနစ္လွ်င္က်ပ္ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲခ့ဲရၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ျဖင့္ သံုးစြဲေနရေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 16, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.