<

လူမႈဖူလံုေရး အာမခံထားရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ား ပုုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္မီစြာေဆးကုသမႈခံယူႏိုုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

လူမႈဖူလံုေရး ေဆး႐ံုေဆးခန္းအေရအတြက္ မ်ားစြာနည္းပါးေနသည့္အတြက္ အာမခံထားရွိသည့္အလုပ္သမားမ်ား ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္မီစြာ ေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားအေရအတြက္နဲ႔ ႏိႈင္းစာမယ္ဆိုရင္ လံုေလာက္မႈ မရွိေသးပါဘူး။ ဒီအတြက္ကိုလည္း ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဲဒီေဆးခန္းမ်ားမွာလည္း အာမခံအလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္ကုသႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါလူမႈဖူလံုေရးအစည္းအေ၀းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား အဆင့္မီစြာေဆးကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဖြဲ႕စည္းမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အိုင္စီတီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊  စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အနည္းငယ္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုေလ့လာၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ မၾကာခင္ကာလမွာ လူမႈဖူလံုေရးေဆး႐ံုေတြကိုလည္း ပုဂၢလိကနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္ သမားမ်ားအေနနဲ႔ အျခားေသာျပည္သူမ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ေဆး႐ံုေတြမွာ တက္ေရာက္ကုသခြင့္ရေအာင္ စနစ္တက်စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လူမႈဖူလံုေရးအာမခံထားရွိသည့္ အလုပ္သမားေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းခန္႔ရွိၿပီး  ၎တို႔အား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၁၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမားေဆး႐ံုႀကီးသံုး႐ံု၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုး ၇၇ ႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္းေပါင္း ၉၆ ခန္း၊ ဌာနႀကီး ၅၅ ခန္း၊ လူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္းသံုးခန္း၊ တိုင္းရင္း ေဆးကုခန္းတစ္ခန္း၊ ေရြ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

February 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.