<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္

ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသလုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး (Border Liaison Office) ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး Mr. Asaduzzaman Khan သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာအတြင္းက လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈႏွင့္ လူ၀င္/လူထြက္မႈမ်ား စိစစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္လက္ခံမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးစသည့္ က႑တို႔တြင္ အဆင့္လိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာဘက္မွ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စနစ္တက် ျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ေရးတို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လံုျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၊ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ံုးမ်ား (Border Liaison Offices) ထူေထာင္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတို႔ကုိလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

February 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.