<

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကုိ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ (PPP) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသိရ

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္ကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္စနစ္ (PPP) ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္းသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကိစၥအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ကထုတ္ျပန္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသို႔အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေလဆိပ္အသစ္သည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၄ ဒသမ ၅ မိုင္ခန္႔အကြာ နန္းက်ားေက်းရြာ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြက်ပ္သန္း ၂၀၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၄၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဆုထူးစံကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၂ ဒသမ ၃၉၃ သာ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္းအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြမွာ က်ပ္ ၂၅ ဒသမ ၆၁ ဘီလ်ံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္လက္ရာ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို ကုလသမဂၢပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း (ယူနက္စကို) ၏ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနအရ ေျမာက္ဦးကို ကမၻာလွည့္ခရီးသြား တစ္ႏွစ္ေလးေထာင္ခန္႔သာ လာေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလဆိပ္အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ခရီးသြားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ မာန္ေအာင္ေလဆိပ္ မူလေလယာဥ္ေျပးလမ္း ေပ ၄၅၀၀×၁၀၀ အား ေတာင္ဘက္သို႔ Overrun ေပ ၂၀၀ ႏွင့္ RESA Earth Levelling လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေတြေလဆိပ္ ခရီးသည္အေဆာက္အအုံ ေပ ၁၈၀×၆၀ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးက႑အေနျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ မူလယာဥ္လိုင္း ၄၂ လိုင္းအျပင္ ေျခာက္လိုင္းထပ္မံ၍ တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ရခိုင္ေဒသကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ သြားလာမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ကစၦပနဒီ (၁) ႏွင့္ (၂) ေရယာဥ္မ်ား၊ ေအာင္တံခြန္ေရယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ျမစ္တြင္းသြား ေရယာဥ္ေျခာက္စင္းကို ၂၆-၆-၂၀၁၇ ရက္မွစ၍ ေျပးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

February 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.