<

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ေျပာၾကား

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေျခအေနမ်ားကိုေမးျမန္းရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္မိုးက “စံုစမ္းေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ေရာ ျပည္နယ္အဆင့္ေရာ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တရားဥပေဒအတိုင္းလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသြင္သဏၭာန္ပံုစံျဖင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ အသိေပးရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခ်ိန္ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈကို ယခုကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ႏွိမ္နင္းရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦး၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူ တစ္ဦးႏွင့္ ရဲမွဴးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းသည့္အခါ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ သက္ေသသာဓကစံုလင္စြာျဖင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ တရားနည္းလမ္းတက် ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးခံု႐ံုး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ALD ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အလားတူ ေျမာက္ဦးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ျပည္သူခုနစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦးအထိ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မေဆာင္ရြက္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

February 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.