<

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းပိုင္းကို တစ္နာရီ ၃၂ ကီလိုမီတာမွ ကီလိုမီတာ ၄၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲၿပီး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္

မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္းကို တစ္နာရီ ၃၂ ကီလိုမီတာမွ ကီလိုမီတာ ၄၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲ၍ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ဒါေတြကေတာ့ မီးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းပိုင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမ်ိဳးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္ ၅၄၂ ကီလိုမီတာအရွည္ရွိၿပီး ပထမအပိုင္း (Phase-1) အေနျဖင့္ ေကာလင္း-နဘား-မိုးညႇင္းလမ္းပိုင္းကို တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၂၀ မွ ၂၄ ကီလိုမီတာအထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းအတြင္း ရထားဘူတာ ၁၇ ခုရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယအပိုင္းအေနျဖင့္ မိုးညႇင္း-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္းကို တစ္နာရီကို ကီလိုမီတာ ၃၂ မွ ၄၀ အထိေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းအတြင္း ရထားဘူတာ ၂၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယအပိုင္းအေနျဖင့္ မႏၲေလး-ေကာလင္းလမ္းပိုင္းကို တစ္နာရီကီလိုမီတာ ၃၂ မွ ၄၀ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလမ္းပိုင္းအတြင္း ရထားဘူတာ ၃၉ ခုရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္၍ မီးရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ေကာင္းမြန္လာပါက လက္ရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ GDP တြက္ခ်က္မႈမွာလည္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း လက္ရွိအေနအထားကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ GDP တြက္ခ်က္မႈအေနအထားအရလည္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးတက္လာမယ္လို႔ မွန္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ျပဳလုပ္သည့္ Myanmar-Korea Investment Promotion Seminar အခမ္းအနားမွ သိရသည္။

“ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မီးရထားအဖြဲ႕၀င္ေတြက ေမးထားတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာရွိတဲ့ နည္းပညာေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ဆႏၵရွိပါတယ္။ မီးရထားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းကို ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္” ဟု အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ မီးရထားအဖြဲ႕အစည္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၌ လမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီး အဆိုပါက႑၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေစလိုေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာမ်ိဳးၿငိမ္းေအးက ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

“အခုလက္ရွိအေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနကေန အဓိကေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့မီးရထားကေတာ့ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဌာန ၁၈ ခုထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက အေထာက္အပံ့ေတြ ႏိုင္ငံတကာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ဖိတ္ေခၚထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားဌာနနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အတတ္ပညာနဲ႔ အရင္းအႏွီးေတြပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၿငိမ္းေအးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ National Transport Master Plan စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ Master Plan အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကမူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း ႏွစ္ခုေပါင္းကိုပါ စဥ္းစားေလ့လာၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.