<

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပုိမုိမ်ားျပားလာ

စစ္ကိုင္းေတာင္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာေနေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားထက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြင့္ျပဳထားသည့္ေနရာမ်ားမွ ရရွိထားသည့္စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၃၀ ဒသမ ၉၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီမွ ႏုိ၀င္ဘာအထိႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ႏိႈင္းယွဥ္သည့္အခါ ၁၄ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၆-၂၀၁၇ နဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာခ်င္းယွဥ္မယ္ဆုိ စစ္ကုိင္းက အေပါင္း ၄၄ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္လာတယ္။ ယခင္ႏွစ္ေတြထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးကြာျခားသြားတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြ အႏုတ္ျပတယ္။ စစ္ကုိင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားေတြ အမ်ားႀကီးတည္းလာၿပီဆုိတဲ့ လက္ေတြ႕က်က်စာရင္းပါ။ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လာတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ တုိးတက္လာမယ္လုိ႔ မွန္းထားပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္သူဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြား ၆၆၇၁ ဦး ၀င္ေရာက္တည္းခုိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြား ၉၆၄၈ ဦး ၀င္ေရာက္တည္းခုိခဲ့ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ စစ္ကုိင္း၊ မုံရြာ၊ ေရႊဘုိ၊ ကေလး၊ ကသာ၊ ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားဇုန္ေျခာက္ဇုန္ကို သတ္မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းခရီးသြားဇုန္ ေျခာက္ဇုန္တြင္ ခရီးစဥ္အလိုက္ တန္ခိုးႀကီးဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေစတီမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေလ့လာႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား၊ အမွတ္တရေဒသထြက္ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.