<

ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနသည့္ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနသည္႔ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းကာ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးဇုန္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေနမႈအား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာက ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ အထက္ပိုင္းမွာတစ္ဖြဲ႕ပါ။ ေအာက္ပိုင္းမွာတစ္ဖြဲ႕ပါ။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေျမေတြကို စိတ္၀င္စားၾကတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ေတာဘက္ကလည္း ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္တဲ့ ေျမအမိ်ဳးအစား ဟုတ္မဟုတ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခိုင္းထားပါတယ္။ ၀ါးဆိုတဲ့မ်ဳိးက ႏွစ္အတိုတြင္းမွာ ေငြျပန္ရမယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ၀ါးကို ၀ါးေလာက္ပဲသုံးေတာ့ တန္ဖိုးကသိပ္မရၾကဘူးေလ။ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအဖြဲ႕ေတြက နည္းပညာေတြနဲ႔ ၀ါးမစိုက္ပ်ဳိးခင္မွာ သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးသြားမယ္။ နည္းပညာဆိုတာ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္ေခ်ာေတြထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာကိုေျပာတာပါ။ ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ၀ါးကေနျဖတ္ေတာက္လိုက္တဲ့ ေလလြင့္တဲ႔၀ါးျခမ္းေတြကအစ ျပည္ပကို အိတ္စ္ပို႔တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့အဆင့္အထိ ကူညီေပးမွာလို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေနတဲ့အတြက္ ဒါေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေလေဘး/ေရေဘး က်ေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးေနသည့္ ေဒသမ်ားအား ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ယင္း၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းဥကၠ႒ (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) ေအာက္ပိုင္း မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမကေတာ့ ေဒသခံေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႔ရယ္ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကနီၿမိဳ႕မွာက သဘာ၀တ္၀န္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးေနတာေတြမ်ားလာေနတဲ့အတြက္ ဒီပ်က္စီးမႈေတြကို ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္လုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အသင္းတို႔က တင္ျပေဆြးေႏြးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ကိုသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ကနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ါးပင္စိုက္ပိ်ဳးပုံ စိုက္ပ်ဳိးနည္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအသင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)ေအာက္ပိုင္းအဖြဲ႕က နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ကနီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း ဧကအမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.