<

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အနည္းစုျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕မွာ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အ႒မအႀကိမ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏အစီရင္ခံစာကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ႒မအႀကိမ္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စုံညီေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာ၌ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အရည္အခ်င္းကုိ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ယခုႏွစ္ကစ၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးလ်က္ အေျဖမ်ားေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ ေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အနည္းစုျဖစ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္” ဟု ဦးေအာင္စုိးက ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္သုံးႏွစ္ခန္႔ က်န္ေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကုိ သယ္ပုိး ထမ္းေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကေစလုိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားစာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ မ်ဳိးညြန္႔အား တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ တုိင္ၾကားစာအမ်ားစုမွာ အေထာက္အထား မခုိင္လုံဘဲ တုိင္ၾကားခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရ ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးယူရန္လုိအပ္ေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားမွာ အနည္းစုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္စုိးက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုင္ၾကားထားမႈအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားစာ ၁၀၀ ေက်ာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ အစံုျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကား ထားသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.