<

က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ထီဆုေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္

က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ထီဆုေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ ဦးေဖတင္က အစိုးရ ေအာင္ဘာေလထီဆုေငြမ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ အနည္းဆံုးတန္ဖိုးေငြ က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းမွ အမ်ားဆံုး ေငြက်ပ္ငါးသိန္း (သို႔မ ဟုတ္) ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိကို သက္ဆိုင္ရာ အခြန္ဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ယူေစၿပီး က်န္ဆုမဲႀကီးမ်ားအား ပံုမွန္ထုတ္ေပးေနက် နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေငြထုတ္ေပးသည့္ စနစ္ကို ဆုေၾကးနည္းထုတ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ထီဆုေငြထုတ္ယူလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ထီဆုေငြေတြကို ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲအေနနဲ႔ ထီဖြင့္ၿပီး ေနာက္ ထီဆုေငြေတြ ထုတ္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ထီဆုေငြထုတ္ယူဖို႔ တင္ျပလာပါက ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္ ေရာင္းရေငြ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ကို ထီဆုေငြအျဖစ္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးရာတြင္ ထီဆုေငြမ်ားကို မည္သည့္ၿမိဳ႕နယ္ မည္သည့္႐ံုးတြင္ မည္သည့္ထီ ဆုေငြပမာဏထုတ္ယူမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ ႀကိဳတင္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ (မႏၲေလး႐ံုးခြဲ) မ်ားတြင္သာ ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ ထိန္းသိမ္းထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ (မႏၲေလး႐ံုးခြဲ) မ်ားတြင္ ဆုေငြ လာေရာက္ထုတ္ယူပါက ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထီဆုေငြထုတ္ယူရန္အတြက္ ဆုရထီလက္မွတ္မ်ားတင္ျပရာတြင္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆုေငြေတာင္းခံလႊာႏွင့္အတူ တင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ မည္သည့္႐ံုးတြင္ ဆုေငြထုတ္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆုေငြေတာင္းခံ လႊာႏွင့္အတူ ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ ျဖည့္သြင္းထားသည့္ ဆုေငြေတာင္းခံလႊာ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ဓာတ္ပံု၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို ပူးတြဲတင္ျပရေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.