<

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ Comprehensive University တစ္ခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမည့္ Comprehensive University တစ္ခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္  အစည္းအေ၀းတြင္ ဓႏုျဖဴ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္လွေမးျမန္းေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္တစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါ၏ လုိအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုိအပ္ခ်က္ အားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာေတြကုိ သင္ယူလုိၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ပညာသင္ယူေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္မ်ား၊ ပင္မတကၠသုိလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားစတဲ့ ေဒသလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမယ့္ Comprehensive University တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ Comprehensive University နဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ေျမေနရာအက်ယ္အ၀န္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူေကာင္းမြန္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ အနီးတစ္၀ုိက္ရွိ ေျမေနရာ ရရွိႏုိင္ေရးကုိ ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ေျမေနရာရရွိမွသာလွ်င္ တကၠသုိလ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ႏွစ္ အလုိက္ လ်ာထားေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ကာ ရန္ပုံေငြ စတင္ခြင့္ျပဳႏုိင္မည့္အခ်ိန္မွသာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

 

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.