<

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမ၀င္ ၀က္တင္သြင္းမႈ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ တိေမြး/ကု ဒုဦးစီးမွဴးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ တရားမ၀င္ ၀က္တင္သြင္းမႈ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ တိေမြး/ကု ဒုဦးစီးမွဴးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအစည္းေ၀းမွ သိရွိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေဂါက္ကလပ္ႏွင့္ ေဆးတပ္ေရွ႕တြင္ တရားမ၀င္၀က္မ်ား တင္သြင္းလာမႈအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕က ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တိေမြး/ကု ဒုဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ျပည့္ၿဖိဳး၀င္းအား ၀က္တင္သြင္းသူမ်ားက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ထိုးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ၀က္သတ္လိုင္စင္ ယူထားသူမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၀က္မ်ား တရားမ၀င္ တင္သြင္းေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ ၀က္ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္၀က္မ်ား တင္သြင္းေနမႈကို စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕စံုမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းစိစစ္ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးႏွင့္ လိုင္စင္ယူထားသူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႐ံုးခန္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥမွာ လိုင္စင္သမားေတြႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားေတြၾကားမွာ မေက်နပ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခရီးစဥ္မွာ ေမြးျမဴေရးသမားေတြက တင္ျပခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ လိုင္စင္သမားေတြက တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကေန ၀က္ေတြကို ၿမိဳ႕တြင္းအထိ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ေရာင္းေနတဲ့အတြက္ ေမြးျမဴေရး သမားေတြက အသားမေရာင္းရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ မေအာင္ျမင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာေနတယ္ဆိုၿပီး တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လမ္းညြန္ခ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ံုးခန္းမွာ ေမြးျမဴေရးသမားေတြ၊ လိုင္စင္ ( ခ ) ေတြ၊ သက္ ဆိုင္ရာဌာနေတြ အားလံုးကိုေခၚၿပီး အစည္းအေ၀း တစ္ခုလုပ္ၿပီး အဖြဲ႕နဲ႔ စိစစ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာ/ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ၀င္လာပါဆိုၿပီး ခံ၀န္ခ်က္နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးက လိုက္နာပါ့မယ္ဆိုၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြေရွ႕မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ၀င္လာေနတာ ရွိခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ေဆးတဲ့အဖြဲ႕က ညပိုင္းမွာ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အေပၚမွာ မသကၤာလုိ႔ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အစစ္မခံဘဲ ဒီလို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္တဲ့အတြက္ ေမြး/ကုကလည္း ၀န္ထမ္းကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ အေရးယူထားတာ ရွိသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကလည္း လိုင္စင္စည္ကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္။ တရားမ၀င္ဘဲ သယ္ယူလာတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္လည္း မျပႏိုင္ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕မ်ားက PC-3 မပါ လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကလည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း စိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

ဒုဦးစီးမွဴးအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမူေနသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္မွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ရင္ထိုးကို ၀က္သတ္လိုင္စင္လုပ္ေနသူ ျပသကာ ျပန္လည္ေအာ္ဟစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈကိုလည္း ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။

“တာ၀န္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားတယ္။ ၀တၱရား ေႏွာင့္ယွက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္တယ္ ဆိုတာက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဖစ္သြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳလို႔ မရေတာ့ဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို တင္ရမယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ သြား၀ယ္ရတယ္။ ဒီလိုသြား၀ယ္ရင္လည္း ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ႏွေကာင္၀ယ္ ဘယ္သူ႔ျခံမွာ၀ယ္မယ္။ ဘယ္ကားႏွင့္ သယ္ယူလာမလဲ။ အဲဒီလိုစံုလင္ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးရပါတယ္။ အခုက ဘာအေထာက္အထားမွ မပါဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လာတုန္းက တရားမ၀င္ သယ္ယူေနတာကို တားဆီးေပးဖို႔ ေမြးျမဴေရးသမားေတြ တင္ျပထားတာရွိတယ္။ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကလည္း အစည္းအေ၀းထိုင္ၿပီး တားဆီးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ထားတယ္။ ဒီအဖြဲ႕နဲ႔ သြားေရာက္တားဆီးတာပါ။ တကယ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဖမ္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ စိစစ္တာပါ။ ဒါကို သူတို႔က လက္မခံဘဲ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားသြားတာပါ” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တိ/ေမြးကု ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၀က္သတ္လိုင္စင္ ယူထားသူမွာ ေဒၚ၀င္း၏ ခင္ပြန္းျဖစ္ၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တြန္းထိုးျခင္း၊ ထိုးႀကိတ္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း လုပ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ေဒၚလွရီ (ခ) စုမႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကရင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္စင္လက္ခြဲ ယူထားသူမ်ားသာျဖစ္ကာ ေဒၚလွရီ (ခ) စုမဆိုသူက အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္ဟု ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ပါတီရင္ထိုးတံဆိပ္အား ျပသကာ တိေမြး/ကုဆရာ၀န္အား ေအာ္ဟစ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တရားစြဲမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ၀န္ထမ္းအက်ႌ မ၀တ္ထားဘူး။ ဗီဒီယိုဖိုင္ထဲမွာလည္း ျမင္လိမ့္မယ္။ အဲဒီလူက အေရွ႕တည့္တည့္ကေန ကားကိုတားၿပီး ေသာ့ျဖဳတ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာကေတာ့ ဘယ္သူမဆို ေဒါသထြက္လိမ့္မယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္မွာပါ။ ကြၽန္မက လိုင္စင္စီကိုင္ထားသူပါ။ သူတို႔ကို လက္ခြဲေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာေရာက္ေျဖရွင္း ေပးရတာပါ။ သူ႔မွာ စာရြက္စာတမ္းေတြလည္း ပါလာတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၀က္၀ယ္ယူတယ္ ဆိုတာက တစ္အိမ္တည္းက လုိသေလာက္ မရပါဘူး။ ေတာထဲမွာ ျပန္႔က်ဲေနတာကို ၀ယ္ရတာပါ။ ျပႆနာ ျဖစ္သြားတာက ေဆးတပ္အေရွ႕မွာပါ” ဟု ၀က္သတ္ (ဃ) လိုင္စင္ယူထားသူ သူေဒၚ၀င္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက လိုင္စင္ျပန္လည္ သိမ္းယူေရးကိစၥ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္သို႔လည္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.