<

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ႏွစ္ဦးအား ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ဗမာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမွ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြတို႔အား ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ ဘားအံပြဲကေန သပိတ္ေမွာက္ လွည့္ျပန္လာၿပီး ကတည္းက သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံသမဂၢေတြ ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူႏွစ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိလို႔ လွည့္ျပန္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို လွည့္ျပန္ခဲ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိ CWC က အစကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ျဖစ္တည္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳတာလည္း မရွိခဲ့သလို အသိအမွတ္ မျပဳတာလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲက ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ မရွိပါဘူးလို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ ကတည္းက တရား၀င္ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ေက်ာင္းသားထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳလား၊ CWC ထဲမွာပါတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြက ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ေက်ာင္းသားထုနဲ႔ သမိုင္းကပဲ ဆံုးျဖတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဘာမွ တံု႔ျပန္သြားဖို႔ မရွိပါဘူး။ အစကတည္းက သက္ဆိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဘာမွေျပာစရာ မရွိပါဘူး” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးသပိတ္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရသည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရဲမ်ိဳးေဆြသည္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၇၊ ၅၉) ကိုခ်ဳိးေဖာက္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿပိဳကြဲႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ (က) ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၉) ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အမ်ားစု မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္) ဟု အမည္တပ္၍ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ျခင္း၊ (ခ) ဂိုဏ္းခြဲေထာင္ၿပီးေနာက္ တစ္ဆက္တည္း ဗဟိုဆန႔္က်င္ေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ရန္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ (ဂ) ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၁၃) အပိုဒ္ (၅၈) ကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳိးေဖာက္၍ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းသားထု ညီလာခံအႀကိဳ အစည္းအေ၀းကို အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံမႈ မရွိဘဲ ပြဲပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာသြားျခင္း၊ (ဃ) ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါ၀င္ဘဲ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္သေယာင္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ တရားမ၀င္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို အေျချပဳ၍ ရဲမ်ဳိးေဆြ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ၌ သစၥာေဖာက္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရတနာပုံ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ရဲမ်ဳိးေဆြ ခုံအမွတ္ ၂ဥ – ၂၄၁ (ရတနာပုံ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ) သည္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကို အေျချပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ ရဲမ်ိဳးေဆြကို ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ရာသက္ပန္ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကိုပါ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း၊ ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အခန္း (၄) အပိုဒ္ (၁၀) အရ အယူခံ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အယူခံ၀င္ရာတြင္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအေနျဖင့္ ရဲမ်ိဳးေဆြကို သမဂၢမွ ထုတ္ပယ္၍ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လက္ခံခ်က္ သံုးရပ္ကို လက္ခံလွ်င္ အနီးဆုံး ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ အယူခံ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အယူခံ၀င္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ျပန္လာၿပီး သတင္းစာရွင္းပြဲမွာ ကတည္းက လက္မခံေၾကာင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ” ဟု စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ခံ ရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ တာ၀န္ခံကိုရဲမ်ိဳးေဆြက တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ CWC သည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအေပၚ ေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.