<

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တင္ျပမည္

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ သေဘာထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးသို႔ Hithar Group Holdings Co.,Ltd ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Bangkok Aviation Services Enterprize (BASE) တို ့မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္၍ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္ရွင္းလင္း တင္ျပခ့ဲၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သေဘာထားရွိကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ဆက္လက္ တင္ျပသြားရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔က ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ မပါေသးဘူး။ အခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္ ေကာ့ေသာင္းရယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ရယ္၊ ဟဲဟိုးရယ္ ဒီေလယာဥ္ကြင္းေတြပဲ ျပည္ေထာင္စု တင္ထားတယ္။ ထား၀ယ္က်ေတာ့ တင္ဒါၿပိဳင္တ့ဲ ကုမၸဏီတစ္ခုက လာၿပီးေတာ့ ေျပာျပထားတ့ဲ သေဘာရွိတယ္။ ထား၀ယ္ေလဆိပ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔အေနနဲ ့တင္ဒါမွာ ၀င္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတ့ဲ အေၾကာင္းေပါ့။ သူတို႔ကုမၸဏီ Profile လာေျပာျပတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ေပါ့ေလ။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းရမွာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတ့ဲ သေဘာထားကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္ဘူးေလ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေကာ့ေသာင္း ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တင္ဒါေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ ဆိုပါက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္၍ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခ့ဲပါက ေလဆိပ္၏ မူလေျပးလမ္းကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သြားမည့္အျပင္ ေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုပါ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေလယာဥ္ကြင္း ၆၉ ကြင္းရွိၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလဆိပ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလဆိပ္သံုးခု စုစုေပါင္း ၃၄ ခုကိုသာ အသံုးျပဳေနသည့္အျပင္ ယင္းအနက္ ေလဆိပ္ခုနစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) ႏွင့္ ပူးတြဲအသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေကာ့ေသာင္း၊ ဟဲဟိုးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တင္ဒါေခၚယူထားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၄၅၀၀ x ၅၀ သူရွိခ့ဲၿပီး စစ္သံုးေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေျပးလမ္းကို ေပ ၅၀၀၀ x ၅၀ အထိတိုးခ်ဲ႕ခ့ဲၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလေျပးလမ္းမွ ေပ ၅၁၀၀ x ၇၅ ေပအထိ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ေျပးလမ္းအသစ္ကို အရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ x ၁၀၀၊ အင္လမ္းေပ ၂၂၀ x ၁၁၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ကြင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ခ့ဲကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီး၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေျပးလမ္းအရွည္ေပ ၁၂၀၀၀ ႏွင့္ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရွိၿပီး ေလယာဥ္ကြင္း ဧရိယာစုစုေပါင္း ၃၆၄ ဒသမ ၆၇၇ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ရပ္နားရန္ ေပ ၂၀၀ ေက်ာ္ အက်ယ္ရွိကြင္း ႏွစ္ခုႏွင့္ ေပ ၆၀၀ x ၃၀၀ အက်ယ္ရွိ ကြင္းတစ္ခုရွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ ေျပးဆြဲေနသည့္ ေလယာဥ္ငါးစင္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ရပ္နားႏိုင္သည့္အျပင္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ခံႏိုင္၀န္မွာ ေပါင္ ၈၇၃၀၀၀ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ေလယာဥ္အမ်ဳိးအစား အားလံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ Airbus 320 က့ဲသို႔ေသာ ေလယာဥ္မ်ားပါ ဆင္းသက္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ေဒသတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ၿပီး ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈ မ်ားျပားလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထား၀ယ္ ေလယာဥ္ကြင္းကို ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ခ့ဲေသးေသာ္လည္း ထား၀ယ္စီမံကိန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယာယီရပ္တန္႔ခ့ဲေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေလဆိပ္သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ စင္းလံုးငွား ေလယာဥ္မ်ားလည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္ေလယာဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ဆင္းသက္ခ့ဲဖူးသည္ဟု သိရသည္။

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ဘုတ္ျပင္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေလဆိပ္မ်ားရွိၿပီး ဘုတ္ျပင္းေလဆိပ္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေလယာဥ္ကြင္း သုံးခုမွာ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအခ်ဳိ႕ ေန ့စဥ္ေျပးဆြဲေနေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ကြၽန္းခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ မ်ားျပားေနၿပီး ေလယာဥ္ေျပးဆြဲမႈ မ်ားျပားသည္ဟု ေလေၾကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ စံုစမ္းသိရသည္။

 

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.