<

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္မ်ဳိး)

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာအား ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ဆႏၵနဲ႔အညီ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို လက္ကိုင္ျပဳၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံကိုလည္း က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္ ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း(၁)အျဖစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အား အေျခခံသည့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေဖြျခင္းျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုရရွိၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းသာမက  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သမၼတေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

“ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ခိုင္မာမႈ မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀းေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိ ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သ၀ဏ္လႊာအား ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္က႑စံုတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးအေျခခံေကာင္းမ်ား ရရွိရန္အေရးႀကီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔သည့္ သ၀ဏ္လြႊာတြင္ ပါရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ျပဳလုပ္သည့္ (၇၁) ႏွစ္ ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.