<

OBOR စီမံကိန္းအတြက္ NLD စီးပြားေရးေကာ္မတီႏွင့္ အျပန္အလွန္သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ကမ္းလွမ္း

OBOR စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ိတ္ဆက္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ စီမံကိန္းခန္႔မွန္းေျမပံုကို ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဳဟာ One Belt One Road စီမံကိန္းအတြက္ NLD ပါတီ၏ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီႏွင့္ အျပန္အလွန္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ကမ္းလွမ္းမႈရွိေနသည္ဟု  NLD ပါတီ၏ ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

“စီးပြားေရးေကာ္မတီဘက္က လုပ္ဖို႔ ရွိမရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ဘက္က အဲဒါကို လိုလားေနတယ္။  တ႐ုတ္ဘက္က OBOR နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ တို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ သုေတသနလုပ္ပါလို႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြေတာ့ ရွိလာၿပီ။ ရွိလာတယ္ဆိုတာ အျပန္အလွန္ သုေတသနလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီလို သုေတသနလုပ္မယ္ဆိုရာမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လုပ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔ဘက္က ကမ္းလွမ္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္တယ္။ အစိုးရနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းလား။ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလား။ ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလား။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြက ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလား။ ေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးၿပီ ဆိုရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားမွာ အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ရတာေတြရွိလာမယ္။ အဲဒါေတြကအစ စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလိုႏုိင္ငံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္တဲ့အခါမွာ အေပၚကေျပာတဲ့ေလးဖြဲ႕ေပါ့။ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမလဲ။ အဲဒါက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ ေပါ့” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ OBOR စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေၾကညာထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ မဟာဗ်ဳဟာမ်ား ေဆြးေႏြးခ်ျပႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေနသင့္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

“အခု OBOR ဆိုတာက အမွန္ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္တို႔၊ EU တို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးကို ယွဥ္ႏုိင္ေအာင္လို႔ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးၿပိဳင္တာေပါ့။ ေပါင္းရင္းနဲ႔ဟိုဘက္ကို အင္အားၿပိဳင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကသံုးသပ္တယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္မယ္ဆို ကိုယ့္ဘက္က အင္အားမရွိရင္ ၿပိဳင္လည္းမၿပိဳင္ႏိုင္ ေပါင္းလည္း မေပါင္းႏိုင္ျဖစ္သြားမယ္။ ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့အင္အား ေပါင္းႏိုင္တဲ့အင္အား ဆိုတာလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီးမရဘဲ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား အဲဒီ OBOR က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံကို ေရာက္လာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုပံုနဲ႔ၿပိဳင္မလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေပါင္းမလဲ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သိထားဖို႔ လိုလာၿပီ။ အဲဒီအတြက္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေစခ်င္တယ္”  ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။

အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ OBOR ကို တစ္ဖက္သတ္ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး အဆုိပါ စီမံကိန္းမွာေကာင္း က်ဳိးဆိုးက်ဳိး ဒြန္တြဲလာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို စီမံကိန္းစတင္လာခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိးမ်ားမွ မၿပိဳင္ဘဲ မေပါင္းဘဲေန၍ မရႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ OBOR ကို ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက ထိုစီမံကိန္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီမံကိန္း ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ လမ္းစမ်ားရရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ား၊ ျမန္မာ့အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ရယူသြားမည္ဟု ထင္ျမင္ေန၍မရဘဲ ထိုသို႔ ျဖစ္မလာေရးမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ကိုကိုက ဆုိသည္။

OBOR စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းမီးရထား လမ္းစီမံကိန္း၊ BCIM စႀကႍ၊ တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္  မူဆယ္-လား႐ႈိး- မႏၲေလး-ရန္ကုန္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မည့္ ေျပးဆြဲမည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပါ၀င္ဖြယ္ရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳတည္ေဆာက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈစာခႊၽန္လႊာ(မူၾကမ္း) အတည္ျပဳေဆြးေႏြးထားသကဲ့သုိ႔ OBOR မူေဘာင္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.