ကေနဒါႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေလ့လာေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေလ့လာေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္စဥ္ (Photo: Myanmar State Counsellor Office Facebook)

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္ ၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲမွ ညေန ၅ နာရီခြဲအထိ ေအာ္တာ၀ါၿမိဳ႕ Andaz Ottawa Market Hotel ၌ Forum of Federations မွ စီစဥ္သည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေလ့လာေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ကေနဒါႏိုင္ငံ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးမႈသို႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါေၾကာင္း ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ေလ့လာေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ပအုိ၀္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ဥကၠ႒ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွ စုိင္းလ်န္း စသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Forum of Federations သည္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဇြန္ ၄ ရက္ ညပုိင္းက ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံ တိုရြန္တိုၿမိဳ႕ Lester B. Pearson အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သိုု႔ ဇြန္ ၅ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ညအိပ္တည္းခိုမည့္ Fairmont Royal York Hotel သို႔ ေရာက္ရွိရာ ကေနဒါႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ တိုရြန္တိုၿမိဳ႕မွ ေအာ္တာ၀ါၿမိဳ႕သိုု႔ ကေနဒါေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေအာ္တာ၀ါၿမိဳ႕ Macdonald-Cartier အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးေနအိမ္၌ ျမန္မာသံ႐ုံး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ျမန္မာသံ႐ံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအက်ဳိးအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားေရးႏွင့္ သံ႐ံုးမိသားစုမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း