<

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုရွိၿပီး လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူရာ၌ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လည္ တင္ျပလာသည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ခုရွိေၾကာင္း၊ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို မေရြးခ်ယ္ရေသးဘဲ ယင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေနဆဲပင္ရွိၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ မတင္ျပရေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါ (ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူမႈ) ေတြကို စိစစ္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ လာ၀ယ္တာေတာ့ မသိဘူး။ ေလွ်ာက္လႊာ ျပန္လာတင္တာက ကုမၸဏီေျခာက္ခုေလာက္ ရွိတယ္။ တင္ဒါေအာင္မယ့္ ကုမၸဏီကို မေရြးရေသးဘူး။ ဒီအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕တုန္းပဲရိွေသးတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ေရြးျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ကြၽန္ေတာ္တို႔က အလုပ္႐ႈပ္ေနတုန္းဆိုေတာ့ ေကာ္မတီဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ မတင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ခရီးသြားေနေတာ့”ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲရာ၌ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္သူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္ ပူးတြဲေၾကညာခ့ဲၿပီး ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ မ်ားျပားလြန္းသည့္အျပင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ပါက ေပးသြင္းရမည့္ အာမခံစေပၚေငြ (Deposit) မွာ မ်ားေနသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳရန္ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) ထံမွ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ဒါ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မကိုက္လို႔ေပါ့ေနာ္။ Deposit တင္တာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ မကိုက္ဘူး။ အခု Deposit တင္ရမွာက အတိုးနဲ႔တြက္ရင္လည္း မကိုက္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ရကိုင္ရတာလည္း အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒီေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္မရွိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ Deposit က အရင္ကေတာ့ သိန္း ၁၅၆၀၀။ အခုကေတာ့ ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ သံုးဆဆိုေတာ့ သိန္း ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ တင္ဒါ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕က ဆံုးျဖတ္လိုက္တာပါ”ဟု လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာ DDPC ကုမၸဏီမွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေခၚယူထားသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို တင္ဒါ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ေတာ့သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အေနျဖင့္ အေထြအထူး မေျပာလိုဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ စာထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ၿပီးဆံုး၍ ေနာက္ထပ္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သူ အေျပာင္းအလဲအခ်ိန္ထိ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနရေၾကာင္း၊ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားမွ မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးလာပါက အ႐ံႈးအျမတ္ကို အဓိကမထားဘဲ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဦးေက်ာ္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က တင္ဒါေခၚယူမႈ ပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္ထိ ယင္းလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး တင္ဒါကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခုခန္႔ရွိေၾကာင္းကိုသာ သိရွိရၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းကိုမူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ စံုစမ္းခ့ဲေသာ္လည္း မသိရွိေသးေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း၌ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ DDPC ကုမၸဏီႏွင့္ ယခင္က ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ကိုင္ခ့ဲဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ ဖိုးသီးခ်ဳိ (PTC) ကုမၸဏီတို႔မွာလည္း တင္ဒါ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ မပါ၀င္ခ့ဲေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ရွိေနၿပီး တင္ဒါပိတ္သည့္ရက္မွ အနီးစပ္ဆံုး ျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္က တင္ဒါစတင္ေခၚယူခ့ဲစဥ္က ေျပာၾကားထားခ့ဲသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တင္ဒါ ေခၚယူခ့ဲသည့္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း တင္ဒါတင္သြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား အမ်ားျပည္သူက အထင္အျမင္ လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီအား တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို ့ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ ရွိၿပီးမွသာ ေၾကညာေပးျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ၎တင္ဒါ တင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္အတြင္း ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ (ထုတ္လုပ္ယူနစ္ေပါင္း x ၁၃၀ က်ပ္)ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံ၍ သံုးလအတြက္ တင္ဒါအာမခံ စေပၚေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဘဏ္အာမခံ လက္မွတ္ျပဳလုပ္၍ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ တင္ျပအပ္ႏွံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘ႑ာေရးအင္အား နည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္မႈရွိခ့ဲၿပီး တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားေနကာ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို တားဆီးသည့္ သေဘာရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို Global Grand Services Co: Ltd (GGS) က ၁၄ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဂက္စစ္အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္၍ စက္႐ံုထုတ္ေစ်း တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀ ျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို ့ပို႔လႊတ္ၿပီး ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) မွ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္၂၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူထံအေရာက္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ GGS ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းစေပၚေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးသြင္းကာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စမ္းသပ္ကာလ ေျခာက္လ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွစတင္၍ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ လွ်ပ္စစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ မီတာအလံုးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ရွိေနၿပီ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနကာ ယခင္က ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၌ ၉ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၁ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လတည္းတြင္ သံုးစြဲယူနစ္ ၄၃ သိန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.