<

စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရွိ စာရာေမရိေတာင္အား ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ျပဳလုပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာဂအမ်ဳိးသားေရး ေကာင္စီက အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ စာႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႔ကြက္

စာရာေမရိေတာင္ကို ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကိုင္းတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ စာရာေမရိေတာင္အား ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ျပဳလုပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာဂအမ်ဳိးသားေရး ေကာင္စီက အခ်က္ကိုးရက္ပါ စာႏွစ္ေစာင္အား ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္သည့္ စာႏွစ္ေစာင္တြင္ နံပါတ္ (၅) အခ်က္တြင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နာဂအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရာ က႑၊ အမွတ္ (၂) ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားပါ အခ်က္မ်ားႏွင္႔လည္း လုံး၀ေသြဖည္ေနသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာဂေဒသမွာ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအျဖစ္ လုပ္ခ်င္တယ္မ်ဳိးေပါ႔ေနာ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သူတို႔ဘက္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မတူဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က အစိုးရ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း သူတုိ႔က မလိုက္နာဘူး။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔ကြက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို ေဒသခံေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နာဂ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ႐ိုးသားတာလားဆိုတာ အမ်ားႀကီးေျပာစရာ ရွိလာတယ္။ သံသယေတြနဲ႔ ျဖစ္လာတယ္” ဟု နာဂအမ်ဳိးသားေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးအေထာင္မကူရီက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ခန္႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ စာရာေမရိေတာင္အား ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္သည့္အခါတြင္ နာဂတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စာရာေမရိေတာင္အား ေလ႔လာခြင့္မရရွိဘဲ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခု ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကဒီလို။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ သေဘာတူညီမယ္ဆိုရင္ ဒီစာရာေမရိေတာင္ကို ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာဖြဲ႕မွာပါ။ ဒါပဲ။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ညႇိႏႈိင္းဆဲပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ေဒသခံေတြၾကား ညႇိႏႈိင္းလို႔ရတဲ့အထိ ဆက္လက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းသြားမွာပါ” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရွိ စာရာေမရိေတာင္၏ ပတ္၀န္းက်င္သည္ ၅၅၇၈၇ ဧကရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္းပါ UNDRIP အား လိုက္နာရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင္႔အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ (ဆ) ႏွင္႔ ပုဒ္မ ၅ တို႔အား အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည့္ စာႏွစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားပါရွိသည္။

 

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.