<

ရခုိင္ပဋိပကၡသည္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပတ္သားစြာ မကုိင္တြယ္ႏုိင္မႈကုိ အခြင့္အေရးယူၿပီး ဘဂၤါလီဆုိးမ်ား၏ အၾကံအစည္ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

ရခုိင္ပဋိပကၡသည္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပတ္သားစြာ မကုိင္တြယ္ႏုိင္မႈကုိ အခြင့္အေရးယူၿပီး ဘဂၤါလီဆုိးမ်ား၏ အၾကံအစည္ျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာသာျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္လည္းေကာင္း ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသား တုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္၊ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရတုိေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်မွတ္၍ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေထာက္ခံျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီကေန႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ရခုိင္ပဋိပကၡ ျပႆနာဆုိတာ ရခိုင္ေတြဖန္တီးတဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အစုိးရအဆက္ဆက္ေတြရဲ႕ ျပတ္သားစြာ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့မႈကုိ အခြင့္အေရးယူၿပီး ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့ ေက်းဇူးကန္း  ဘဂၤါလီဆုိးေတြရဲ႕ အၾကံအစည္နဲ႔ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ ျပႆနာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အမည္ခံ ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ႏုိင္ငံတကာ ဘဂၤါလီ ေလာ္ဘီအဖဲြ႕အစည္းေတြ လူသားခ်င္းစာနာမႈေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဒီေဒသကုိ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ INGO/NGO နယ္စည္းမျခားဆုိတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အကြက္ခ် စီစဥ္ေနခဲ့တဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ရေသ့ေတာင္မဲ ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေရး၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ UEHRD အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ယခုလုိ စီစဥ္ရာတြင္ ယခင္လုိ အမွားမ်ားကုိ မက်ဴးလြန္မိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လက္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၈ မွ ယေန႔ထိ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအရ စိစစ္မႈကုိ မခံယူႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးကာ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားျဖင့္ ျပန္လာၿပီး ျပန္လည္လက္ခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားကုိပါ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္ ကုိ အားလုံးအသိျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာ ၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က UEHRD ၏ အစီအစဥ္အရ ငခူရႏွင့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ လက္ခံၿပီး လွဖုိးေခါင္တြင္ ယာယီလက္ခံစိစစ္ကာ ေနအိမ္ရွိၿပီးသား သူမ်ားကုိ မူရင္းေနရာဆီပုိ႔၍ ေနအိမ္ မရွိေသးသူမ်ားကုိ ေနအိမ္ေဆာက္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမည့္ျဖစ္စဥ္ကုိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္းမွာ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ား၏ တည္ရွိမႈသည္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားတည္ရွိမႈကုိ မ်ားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းကုိ အသိပဲျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ၊ လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သြားလာမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး လူအုပ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မၾကံဳေတြ႕ရေအာင္စီမံခန္႔ခဲြရန္ လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏုိင္ငံသားျဖစ္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ၊ ႏုိင္ငံသား မျဖစ္တဲ့ ဘဂၤါလီေတြအတြက္ ေနရာခ်ထားမႈေတြကုိ တိတိက်က် ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ လုံျခံဳေရးအျမင္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ေနရာခ်ထားမႈမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၊ လုံျခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြဟာ စနစ္တက် မရွိခဲ့လုိ႔ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြနဲ႔ လူေနအိမ္ေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ပုံစံေတြဟာ ဆက္သြယ္သြားလာမႈ လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ အလြယ္တကူ ေႏွာင့္ယွက္အၾကမ္းဖက္ႏိုင္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ဘဂၤါလီေက်းရြာေတြ တည္ရွိခဲ့မႈကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ မူလေက်းရြာကုိ အေျခခံၿပီး ေတာင္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာ၊ အေရွ႕ရြာ၊ အေနာက္ရြာ၊ အလယ္ရြာ စသည္ျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပုံေတြ ဟာ လုံျခံဳမႈ ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္ေတြအတြက္ သတ္ကြင္းေထာင္ေခ်ာက္ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ၊ ေျမအသုံးခ်မႈဆုိင္ရာကိစၥေတြမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ စီမံခန္႔ခဲြမႈေတြရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး နယ္ ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာ မွာ ေျပာစရာျဖစ္သြားရတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ေျပာၾကားသည္။

 

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.