<

ဘဂၤါလီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မေ၀ေ၀ႏု ဟီလာရီကလင္တန္ လူ႔အခြင့္အေရးဆု ရရွိ

ဘဂၤါလီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မေ၀ေ၀ႏုအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ရွိ သူ၏႐ံုးတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႔အတြက္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဟီလာရီကလင္တန္ဆုကုိ ဘဂၤါလီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မေ၀ေ၀ႏုက ရရွိခဲ့သည္။

ပဋိပကၡမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ၾသဇာႀကီးေသာစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ Georgetown တကၠသိုလ္၌ ဆုေပးအပ္ခဲ့ရာ မေ၀ေ၀ႏုႏွင့္ အီရတ္မွ IS အက်ဥ္းသားေဟာင္း နာဒီရာမူရက္တုိ႔ ဆုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နာဒီရာမူရက္သည္ လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးသံတမန္ႏွင့္ ယာဇီဒီလူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။

ဟီလာရီကလင္တန္ဆုကုိ Georgetown Institute for Women, Peace and Security က ႏွစ္စဥ္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပို၍ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး လံုျခံဳေသာကမၻာဖန္တီးရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑တုိးတက္ေရးအတြက္ Georgetown တကၠသိုလ္က ယင္းဆုမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ FARC သူပုန္တုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ပါ၀င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအျဖစ္ ကိုလံဘီယာအမ်ဳိးသမီးေလးဦးကို ယမန္ႏွစ္က ယင္းဆုေပးအပ္ခဲ့သည္။

ဟီလာရီကလင္တန္သည္ Georgetown Institute for Women, Peace and Security ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ တည္ေထာင္သူဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ မေ၀ေ၀ႏုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားခ့ဲသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ေသာ မေ၀ေ၀ႏုသည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မိသားစုႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ဥပေဒေက်ာင္းသူ မေ၀ေ၀ႏုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ရွိ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္ဒဏ္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္၌ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ မေ၀ေ၀ႏုသည္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘဲြ႕ကိုရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ Women’s Peace Network-Arakan ႏွင့္ Justice for Women ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ယင္း NGO အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ မေ၀ေ၀ႏုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဥပေဒဆုိင္ရာႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

မေ၀ေ၀ႏုသည္ Georgetown တကၠသိုလ္၏ Bush Institute’s Liberty and Leadership Forum သို႔ ပထမဆံုးအပတ္စဥ္တြင္ အဖြဲ႕၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ BBC ၏ Top 100 Women စာရင္းတြင္လည္းပါ၀င္ခဲ့ဖူးသူ မေ၀ေ၀ႏုသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္သုိ႔ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ Foreign Policy Magazine ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Top 100 Global Thinker တြင္လည္း အမည္စာရင္းပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

မေ၀ေ၀ႏုသည္ သူ၏ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခံရမႈတို႔အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမစ္ရွင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢကို စည္း႐ံုးခဲ့သည္။

မေ၀ေ၀ႏုသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမုန္းစကားတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ Myfriend ဟုေခၚေသာ အြန္လိုင္းလံႈ႔ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးစံု၊ ဘာသာစံုမိတ္ေဆြမ်ားက ၎တုိ႔၏ကိုယ္တုိင္႐ိုက္ပံုမ်ားကို လူမႈမီဒီယာတြင္ ႐ိုက္ကူးမွ်ေ၀ၾကရန္ သူကတုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိပါးမႈမ်ားရွိေနၿပီး အေမရိကန္သည္ ၎၏ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္သည္ ပို၍အားေကာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဟီလာရီကလင္တန္က ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

February 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.