<

စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြသြားႏုိင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Solheim အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (Photo – MOFA Myanmar)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (United Nations Enviroment Programme – UNEP) ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Erik Sholheim အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ UNEP ႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ သီးႏွံထုတ္ကုန္ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈပမာဏ အျမင့္ဆုံးမွာ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္ ခန႔္ရွိၿပီး အဆိုပါ လိုအပ္ခ်က္ကို ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၁၇ ႐ုံႏွင့္ အပူစြမ္းအင္သုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၁၅ ႐ုံ တို႔မွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ေနၿပီး ၂၀၂၀- ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ထိ သုံးစြဲမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ၃၁၈၉ မဂၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္၍ ၁၃၄၂ မဂၢါ၀ပ္ထပ္မံ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၄၃၉ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စက္ ႐ုံေလး႐ုံမွ ၇၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စက္႐ုံသံုး႐ုံမွ ၂၆၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၉၇၁ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံငါး႐ုံမွ ၈၉၁ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစက္႐ုံမ်ား ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရအားစက္႐ုံမ်ား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ HFO စက္႐ုံမ်ား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သုံး စက္႐ုံမ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ LNG စက္႐ုံ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Solar စက္႐ုံ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မီးသုံးစြဲသူ ၁၀ ဒသမ ၈၇၇ သန္းအနက္ ၄ ဒသမ ၂၈၉ သန္း (၃၉ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း) လွ်ပ္စစ္မီးရရွိၿပီး ၆ ဒသမ ၅၈၈ သန္း မီးရရွိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ၄၈၂ ၿမိဳ႕အနက္ ဓာတ္အားစနစ္မွ ၿမိဳ႕ ၃၅၀ မီးရရွိၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ က်န္ ၁၃၂  ၿမိဳ႕ မီးရရွိထားေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ ၆၃၇၃၇ ရြာရွိသည့္ အနက္ ၃၂၂၂၈ ရြာ မီးရရွိၿပီး ၃၁၅၀၉ ရြာ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

February 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.