<

လာမည့္ႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရး သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၁၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သထံု၊ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သာေကတ၊ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ျမင္းျခံဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္

အထက္နမ့္ထြမ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOEE)

လာမည့္ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၁၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သထံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း၊ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သာေကတဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံ ကိန္းႏွင့္ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ  ျမင္းျခံဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို  မဂၢါ၀ပ္ ၃၁၉၀ ခန္႔သာ သံုးစြဲႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏွစ္စဥ္တိုးတက္သံုးစြဲေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ေပါင္း ၄၅၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံလိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပးမွသာ လွ်ပ္စစ္မရရွိေသးသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထပ္မံလိုအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း စီမံကိန္း ၅၁ မဂၢါ၀ပ္၊ အထက္ရဲရြာ စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၈၀ စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို အခ်ိန္မီၿပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္၊ ကန္ေပါက္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀၊ မီးေလာင္ခ်ဳိင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၉၀၊ ရြာမ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၊ ပုထိုးလံုဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း ၁၂ မဂၢါ၀ပ္၊ ျမန္ေအာင္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၊ အလံု (တိုးခ်ဲ႕) ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္း ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ စသည့္ LNG ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုစီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာၿပီး ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာအထိ လွ်ပ္စစ္ခရီး၊ ေလးႏွစ္တာ- ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွစ္အလိုက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်စ္စစ္ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည့္ပမာဏကို ေလလာၾကည့္ပါက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈၇၂၈၀၈၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၆၂၁၅၄၇၂၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅၄၅၇၉၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၈၅၁၆၉၄၇ တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌မူ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၇၇၃၂၆၀၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၆၆၇၃၀၆၊ မတ္တြင္ ၇၆၇၂၀၁၊ ဧၿပီတြင္ ၇၃၇၀၂၁၊ ေမတြင္ ၇၈၇၈၈၁၊ ဇြန္တြင္ ၇၆၉၇၇၂၊ ဇူလိုင္တြင္ ၆၅၄၆၁၇၊  ၾသဂုတ္တြင္ ၆၅၃၇၁၈၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၆၂၆၃၀၄၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၆၂၈၄၈၀၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၆၆၇၇၈၂ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၇၈၃၆၀၅ ျဖစ္ၿပီး ေမတြင္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

 

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.