<

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားျပားလာခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သိန္းဖိုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာေျခာက္သိန္းေက်ာ္ဖိုး ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ကုန္တင္ပို႔မႈမ်ားျပားလာခဲ့သျဖင့္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ သိန္းဖိုး တင္ပုိ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ဒီဇင္ဘာထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ဖိုး ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးညြန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ပို႔ကုန္သီးသန္႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၄၃  ေဒၚလာသန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဇန္န၀ါရီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၉ သန္းထိ တိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပို႔ကုန္တစ္ခုတည္းကိုသာေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆန္ပမာဏ မ်ားျပားစြာ တင္ပို႔လာရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ကုန္သြယ္မႈတိုးတက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဇန္န၀ါရီလကစၿပီး ဆန္တင္ပို႔မႈအား ေကာင္းလာတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကလည္း ဒီဘက္ကပို႔သမွ် ဆန္၀ယ္ေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလထဲတြင္ ပို႔ကုန္ ပမာဏစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ေပါင္း ၁ ဒသမ ၄၇၉ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈရွိေနၿပီး အမ်ားဆံုးပို႔ကုန္မွာ ဆန္ပို႔ကုန္အမ်ားျဖစ္ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွစကာ ျပန္လည္ကုန္သြယ္မႈျပဳေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁  ရက္အထိ ပို႔ကုန္အေမရိကန္ ေဒၚ လာသံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုး တင္ပို႔ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဆန္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သန္း ေက်ာ္ဖိုးခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ပထမအပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသံုးသိန္းေက်ာ္ဖိုးရွိခဲ့ေၾကာင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတစ္ခုတည္းမွ ဆန္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၆၁၄၄ တန္ခန္႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚ လာငါးသန္းခြဲခန္႔ဖိုးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္ ဆန္ကိုတစ္ေန႔လွ်င္ စက္ေလွ ငါးစင္းခန္႔ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပမာဏတိုးတက္လာသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.