<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၂၅ စီးေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကားသစ္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ၄,၉၃၀ စီးအထိရွိခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ထက္ေရာင္းခ်မႈ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္

အေမရိကန္ Ford ကားကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကားတပ္ဆင္မႈစက္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Brand New ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၂၅ စီး ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မ်ားျပားခဲ့ကာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တုိးတက္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေဒသတြင္း ကားသစ္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအလုိက္ ကားသစ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏမွာ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၁,၀၇၉,၅၃၄ စီး၊ ထုိင္းတြင္ ၈၇၁,၆၅၀ စီး၊ မေလးရွားတြင္ ၅၇၆,၆၃၅ စီး၊ ဖိလစ္ပုိင္တြင္ ၄၂၅,၆၇၃ စီး၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ၂၅၀,၆၁၉ စီး၊ စင္ကာပူတြင္ ၁၁၆,၁၄၈ စီး၊ ဘ႐ူႏုိင္းတြင္ ၁၁,၂၀၉ စီး၊ ျမန္မာတြင္ ၈,၂၂၅ စီးျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔မွလဲြ၍ က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာင္းအားအနည္းအမ်ားအလုိက္ တုိးတက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိးတက္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၁၁ လ အတြင္း လအလုိက္ေရာင္းခ်ရသည့္ကားသစ္စီးေရမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၄၀၅ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ ၄၃၆ စီး၊ မတ္တြင္ ၆၉၇ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၃၈၀ စီး၊ ေမတြင္ ၆၄၃ စီး၊ ဇြန္တြင္ ၆၃၄ စီး၊ ဇူလုိင္ တြင္ ၆၀၈ စီး၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၇၉၀ စီး၊ စက္တင္ ဘာတြင္ ၇၇၆ စီး၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၉၀၇ စီး၊ ႏို၀င္ဘာတြင္ ၁၀၂၇ စီး၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၉၂၂ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၄,၀၅၇ စီး ပုိမုိေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး တုိးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉၇ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကားသစ္စီးေရ ၄,၁၆၈ စီးေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ကားတင္သြင္းမႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကားသစ္စီးေရ ၈,၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ကားသစ္မ်ားေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာေစ်းကြက္သည္ ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္အလုိက္တုိးတက္မႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္မားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လအလုိက္တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကားသစ္စီးေရမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၁၄ စီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ ၁၆၇ စီး၊ မတ္တြင္ ၃၄၈ စီး၊ ဧၿပီတြင္ ၂၀၀ စီး၊ ေမတြင္ ၃၄၄ စီး၊ ဇြန္တြင္ ၄၁၆ စီး၊ ဇူလုိင္တြင္ ၄၇၈ စီး၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၅၅၉ စီး၊ စက္တင္ ဘာတြင္ ၆၃၈ စီး၊ ေအာက္တုိဘာတြင္ ၅၈၈ စီး၊ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၇၈၈ စီး၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၂၉၀ စီးတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလ တူထက္ ၃,၇၇၈ စီး ပုိမုိခဲ့ကာ တုိးတက္မႈ ပမာဏ ၃၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ASEAN Automotive Federation အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

 

 

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.