<

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ျပႆနာသည္ ေဒသတြင္းပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊးႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲေျပာၾကား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ား (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္အပုိင္းအျခားမ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည့္ ဘာသာေရးအေျချပဳ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊး ႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ သတိေပးလုိက္သည္။

“ေဒသတြင္းရဲ႕လုံျခံဳေရးအေပၚ အျပင္းအထန္ ႐ုိက္ခတ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဇိရာအက္အယ္ဟူစိန္က ဂ်ကာတာၿမိဳ႕၌ မိန္႔ခြန္းေျပာစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူ၏မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားရာ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔အား အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားရာေနရာမ်ားအေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က သတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးခဲ့ေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ၾသဂုတ္လမွစ၍ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက လူမ်ားအစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ ေနရာမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ စြာ စြပ္စြဲထားမႈမ်ားကုိ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အခ်ဳိးညီစြာ ႏွိမ္နင္းမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢစုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာဇုန္ထဲသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ တစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အခုိင္အမာေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးခြင့္တုိ႔အား ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ဇိက ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ရခုိင္ေဒသတြင္ လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚ အဓိကထားျခင္း အပါအ၀င္ အားေကာင္းေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသည္ လူနည္းစုအေပၚ အင္စတီက်ဴးရွင္းအလုိက္ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္းကုိ ဖုံးကြယ္ႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲသည္ သူ၏ သုံးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း အင္ဒုိနီးရွားသမၼတ ဂ်ဳိကုိ၀ီဒုိဒုိႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည့္အျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ကမၻာ့မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ရာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၌ လိင္တူစိတ္၀င္စားသည့္ အသုိက္အ၀န္းကုိ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈပါ၀င္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

 

 

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.