အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ျပင္သင္တန္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ျပင္သင္တန္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri La ဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သင္တန္းေၾကးအေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္လကုိ တစ္သိန္းခြဲေျခာက္လကုိ ကုိးသိန္းေပါ့၊ အဲဒါကုိ အရစ္က်ေပးသြင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ မတတ္ႏိုင္တဲ့ကေလးေတြ ၀ါသနာပါတဲ့ကေလးေတြကုိလည္း Scholarship ပ႐ုိဂရမ္ေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ေပးသြားမယ္။ သင္တန္းၿပီးလုိ႔ အလုပ္အကုိင္အေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ပါတနာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ကေလးေတြကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ Certificate ကအေမရိကန္ အသိအမွတ္ျပဳတာမို႔လုိ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံသြားသြား အလုပ္အကုိင္အတြက္ အခက္အခဲရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု BG Myanmar မွမန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚပန္း၀ါက ဆုိသည္။

အဆုိပါသင္တန္းအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Youth Automotive Training Center ႏွင့္ BG Myanmar ပူးေပါင္းၿပီး American Advanced Automotive Techinal School အား ဇြန္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။