<

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကုိ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကုိ KIA လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးက လုိလားေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ယေန႔တုိ႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားအား လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ရွိ တပ္ဌာနခ်ဳပ္အား KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက တပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေနာက္ဘက္မီတာ ၂၃၀၀ ခန္႔အကြာမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္တြင္ လူႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိဘဲ တပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေနာက္ဘက္မီတာ ၂၀၀၀ ခန္႔အကြာရွိ လယ္ကြင္းအတြင္း၌ ေပါက္ကြဲမႈမရွိေသးသည့္ ၁၀၇ မမ ဒုံးသီးတစ္လုံးအား ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ နံနက္ ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္လည္း မုိးေကာင္းၿမိဳ႕ရွိ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္အား KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အင္အား ၁၅ ဦးခန္႔က တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၅၀၀၀ အကြာမွ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္၏ ေတာင္ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔အကြာေနရာ၌ က်ည္က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္နံနက္ ၃ နာရီခြဲတြင္လည္း မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ လြယ္လိယန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မရန္ကေထာင္ေက်းရြာရွွိ နယ္ေျမလုံျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္စခန္းအား KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအင္အား ၆၀ ဦးခန္႔က စခန္း၏ အေရွ႕ဘက္မီတာ ၁၀၀ ခန္႔အကြာမွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းေကြ႔ေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္က်င္ေက်းရြာရွိ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တပ္စခန္းအားလည္း KIA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အင္အား ၅၀ ဦးခန္႔က စခန္း၏ အေနာက္ဘက္၊ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႔မွ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ရန္သူအခ်ဳိ႕ေသဆုံးခဲ့ၿပီး မိမိဘက္မွ စစ္သည္အခ်ဳိ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ုိက္တုိ႔၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလားတူူ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ေဒသမ်ား၌ စစ္တပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကုိးကန္႔၊ တအာင္း၊ ရခုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ေဒသအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲေရွာင္အေရအတြက္မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ အေကာင္းဆုံးပူးေပါင္းၿပီး ခုခံေတာ္လွန္ တုိက္ခုိက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

February 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.