<

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်းရြာသားမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းေငြရယူထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေက်းရြာသားမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းေငြရယူထားေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက ေမးျမန္းသည့္ ေက်းရြာအဆင့္ ျမစိမ္းေရာင္ ရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမွ တုိင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ စစ္ေဆးေျဖရွင္းေပးမည္ကုိ သိလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအားနည္းခ်က္ဟာ ဘယ္သူ႔အေပၚမွာ မူတည္လဲဆုိေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကုိ ႀကီးၾကပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေကာ္မတီ၀င္ေတြဟာ ေတြ႕ရွိရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားေတြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းေငြရယူထားၿပီးေတာ့ ေက်းရြာသားေတြအတြက္ နည္းပါးတဲ့ ေခ်းေငြကုိ ထုတ္ေခ်းတဲ့အတြက္ တုိင္ၾကားလာမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိေကာ္မတီမွာ မ႐ုိးမေျဖာင့္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေခ်းေငြေတြ ျပန္လည္ရယူဖုိ႔ အတြက္ တရားစဲြဆုိရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ေကာ္မတီ၀င္ေတြရွိတဲ့ ေက်းရြာသားေတြအတြက္ကုိေတာ့ ေကာ္မတီက တရားစဲြဆုိရပါတယ္။ ေကာ္မတီ၀င္က အလဲြသုံးစားလုပ္တာက်ေတာ့ ေကာ္မတီ၀င္ အခ်င္းခ်င္းကပဲ ျပန္လည္ တရားစဲြခုိင္းရပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းရွင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္။

ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းတြင္ “ျမစိမ္းေရာင္ ေခ်းေငြစီမံကိန္းရဲ႕ေငြေတြဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးေျဖသြားတဲ့အထဲမွာ အလဲြသုံးစားလုပ္တာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေကာ္မတီေလး ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းတာနဲ႔ ၿပီးသြားၿပီလား။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာကုိ ဒီလုိအလဲြသုံးစား ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေပ်ာက္ေအာင္ အလဲြသုံးစားလုပ္တဲ့သူေတြကုိလည္း စစ္ေဆးအေရးယူမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလား” ဟု ေဒၚသႏၲာက ေမးျမန္းသည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက “ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီေခ်းေငြေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့သြားလားဆုိေတာ့ မေလ်ာ့သြားဘူး။ ဒါဆုိရင္ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က မေအာင္ျမင္ဘူး ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းရဲ႕ လာတဲ့ဘတ္ဂ်က္က ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္က အက်ဳိးရွိရွိ သုံးမလား မသုံးဘူးလားဆုိတဲ့အေပၚ မူတည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းကုိ ေမးတာျဖစ္တယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္က ေက်နပ္မႈေတာ့ အျပည့္မရွိဘူး။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္းကုိ ျပန္တုိင္ခုိင္းသလုိျဖစ္တယ္။ အခ်င္းခ်င္းကုိပဲ တရားျပန္စဲြပါ။ ဒီမွာ တစ္ခ်က္ၾကည့္ရမွာက ဒါအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ပုဂၢလိက ပုိက္ဆံ မဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္တာသည္ တရားမေၾကာင္းမွာေရာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းမွာေရာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီဟာအေပၚမွာ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ၿပီး တရားစဲြခုိင္းတယ္ဆုိတာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သြားတဲ့ အခါမွာလည္း ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုက အခ်င္းခ်င္း တရားျပန္စဲြဖုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိမွမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ျဖစ္ေစခ်င္တာ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံး ျပန္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာ အလဲြသုံးစား လုပ္ေနသူေတြကုိ ဌာနကပဲ အေရးယူေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကုိ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာလွ်င္ အရင္းမေပ်ာက္ လည္ပတ္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၃၀ မတည္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ အဆုိပါရန္ပုံေငြကုိ ေက်းရြာလူထုမွ အမ်ားသေဘာတူ မဲစနစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ထက္၀က္ ပါ၀င္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေက်းရြာကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ေက်းရြာရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆပ္ေကာ္မတီတုိ႔မွ စီမံခန္႔ခဲြကာ ရန္ပုံေငြ လည္ပတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သုိ႔မဟုတ္) ရာအိမ္မွဴးက ေကာ္မတီ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မတီအသစ္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္က ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အသင္းသားမ်ားသုိ႔ ထုတ္ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိလွ်ံထုတ္ယူေငြမ်ားကုိ ဘဏ္သုိ႔ အပ္ႏွံျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေကာက္ယူသည့္ အတုိးေငြမ်ားကုိ ေကာ္မတီအသစ္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေကာ္မတီအသစ္ႏွင့္ ေကာ္မတီအေဟာင္းတုိ႔ စာရင္းဇယားလဲႊေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြထုတ္သူ ေျပာင္းလဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဦးစီးမွဴး႐ုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

February 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.